VĂN BẢN BÁO CÁO KINH TẾ - XÃ HỘI

  Số ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
  09/BC-UBND 21/01/2021 Tình hình kinh tế - xã hội tháng 01 và phương hướng, nhiệm vụ tháng 02 năm 2021
  2576/BC-UBND 09/12/2020 Tình hình thực hiện kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2020 và Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2021
  1311/BC-UBND 26/10/2020 Tình hình kinh tế - xã hội tháng 10 và phương hướng, nhiệm vụ tháng 11 năm 2020
  1287/BC-UBND 25/09/2020 Tình hình kinh tế - xã hội tháng 9 và phương hướng, nhiệm vụ tháng 10 năm 2020
  1222/BC-UBND 27/08/2020 Tình hình kinh tế - xã hội tháng 8 và phương hướng, nhiệm vụ tháng 9 năm 2020
  1095/BC-UBND 12/08/2020 Công tác chỉ đạo, điều hành, phát triển kinh tế - xã hội tháng 7 và phương hướng thực hiện nhiệm vụ tháng 8 năm 2020
  750/BC-UBND 08/06/2020 Công tác chỉ đạo, điều hành, phát triển kinh tế - xã hội tháng 5 và phương hướng thực hiện nhiệm vụ tháng 6 năm 2020
  481/BC-UBND 22/04/2020 Công tác chỉ đạo, điều hành, phát triển kinh tế - xã hội tháng 4 và phương hướng thực hiện nhiệm vụ tháng 5 năm 2020
  342/BC-UBND 26/03/2020 Công tác chỉ đạo, điều hành, phát triển kinh tế - xã hội tháng 3 và phương hướng thực hiện nhiệm vụ tháng 4 năm 2020
  121/BC-UBND 13/02/2020 Công tác chỉ đạo, điều hành, phát triển kinh tế - xã hội tháng 01 và phương hướng thực hiện nhiệm vụ tháng 02 năm 2020
  1529/BC-UBND 30/10/2019 Công tác chỉ đạo, điều hành phát triển kinh tế, xã hội tháng 10 và phương hướng, nhiệm vụ tháng 11 năm 2019
  1327/BC-UBND 26/09/2019 Công tác chỉ đạo, điều hành phát triển kinh tế, xã hội tháng 9 và phương hướng, nhiệm vụ tháng 10 năm 2019
  958/BC-UBND 24/07/2019 Công tác chỉ đạo, điều hành, phát triển kinh tế - xã hội tháng 7 và phương hướng thực hiện nhiệm vụ tháng 8 năm 2019
  806/BC-UBND 21/06/2019 Chỉ đạo, điều hành của UBND thị xã 6 tháng đầu năm và giải pháp chỉ đạo, điều hành 6 tháng cuối năm 2019
  487/BC-UBND 24/04/2019 Công tác chỉ đạo, điều hành, phát triển kinh tế - xã hội tháng 4 và phương hướng thực hiện nhiệm vụ tháng 5 năm 2019
  278/BC-UBND 22/03/2019 Công tác chỉ đạo, điều hành, phát triển kinh tế - xã hội tháng 3 và phương hướng thực hiện nhiệm vụ tháng 4 năm 2019
  175/BC-UBND 21/02/2019 Công tác chỉ đạo, điều hành, phát triển kinh tế - xã hội tháng 02 và phương hướng thực hiện nhiệm vụ tháng 3 năm 2019
  132/BC-UBND 31/01/2019 Công tác chỉ đạo, điều hành, phát triển kinh tế - xã hội tháng 01 và phương hướng thực hiện nhiệm vụ tháng 02 năm 2019

BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH

THÔNG BÁO

MỤC TIÊU, VỊ TRÍ, VAI TRÒ VÀ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ XÂY DỰNG XÃ, PHƯỜNG, THỊ TRẤN ĐẠT CHUẨN TIẾP CẬN PHÁP LUẬT GẮN VỚI XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI
V/v công bố đường dây nóng và hộp thư điện tử của Thành ủy Ngã Bảy
V/v Nghỉ Lễ 30/4 và Quốc tế lao động 01/5 năm 2021
V/v Nghỉ Giỗ tổ Hùng Vương năm 2021
V/v Nghỉ Tết Nguyên đán Tân Sửu năm 2021
Về việc kết quả xét tuyển viên chức năm 2020 của Ủy ban nhân dân thành phố Ngã Bảy

DANH MỤC

CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH

ỨNG DỤNG

DỊCH VỤ CÔNG TT

LIÊN KẾT WEBSITE