Văn bản Chỉ đạo điều hành - UBND thành phố Ngã Bảy

 
Tìm kiếm văn bản
Tìm thấy 739 kết quả
Số văn bản Ngày ban hành Trích yếu
75/UBND 03/02/2023 V/v khen thưởng 12 tập thể trong "Hội trại tòng quân" năm 2023
74/UBND 03/02/2023 phúc đáp góp ý dự thảo Đề án quy hoạch mạng lưới đơn vị sự nghiệp công lập hoạt động trong lĩnh vực Công Thương đến năm 2025 và định hướng đến năm 2030
73/UBND 03/02/2023 phúc đáp góp ý dự thảo phân bổ sản lượng điện sử dụng năm 2023
72/UBND 03/02/2023 V/v góp ý dự thảo Kế hoạch của UBND tỉnh thực hiện Chỉ thị số 17-CT/TW ngày 21/10/2022 của Ban Bí thư
26/TTr-UBND 03/02/2023 Về việc đề nghị đưa người khuyết tật vào chăm sóc, nuôi dưỡng tại Trung tâm Công tác xã hội tỉnh Hậu Giang (Kiều Văn Hùng)
71/UBND 03/02/2023 tham mưu xây dựng dự thảo Chương trình thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW, Kết luận số 42-KL/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII
70/UBND 03/02/2023 tham mưu xây dựng dự thảo Chương trình thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII
68/UBND 03/02/2023 phúc đáp góp ý dự thảo Nghị quyết của Chính phủ về Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 01 năm 2023 trực tuyến với địa phương
25/TTr-UBND 02/02/2023 Về việc đề nghị thẩm định, công nhận tiêu chí 2 (Giao thông) theo Bộ tiêu chí nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao năm 2022 đối với xã Đại thành và xã Tân Thành
24/TTr-UBND 02/02/2023 Về việc đề nghị thẩm định, công nhận các tiêu chí theo Bộ tiêu chí nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao năm 2022 đối với xã Đại thành và xã Tân Thành
65/UBND 01/02/2023 phúc đáp góp ý dự thảo Kế hoạch thực hiện "Chương trình hành động về bảo vệ môi trường 5 năm (2021-2025)" trong năm 2023
64/UBND 01/02/2023 phúc đáp góp ý dự thảo Kế hoạch triển khai thực hiện "Đề án Hậu Giang xanh đến năm 2025, định hướng đến năm 2030"
trong năm 2023
63/UBND 01/02/2023 phúc đáp góp ý dự thảo Tờ trình Chính phủ và dự thảo Nghị định quy định việc quản lý, sử dụng và khai thác tài sản kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ
27/BC-UBND 01/02/2023 Công tác chỉ đạo, điều hành Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội tháng 01 và phương hướng, nhiệm vụ tháng 02 năm 2023
26/BC-UBND 01/02/2023 Kết quả kiểm tra về việc thực hiện Chỉ thị số 01/CT-UBND ngày 03 tháng 01 năm 2023 của Chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang
61/UBND 01/02/2023 V/v kiểm tra, rà soát mẫu con dấu và việc ban hành văn bản tại các đơn vị sự nghiệp trên địa bàn thành phố
18/KH-UBND 01/02/2023 Chi hoạt động Hội đồng thi đua, khen thưởng năm 2023
17/KH-UBND 01/02/2023 Thực hiện công tác quản lý nhà nước về thanh niên năm 2023
16/KH-UBND 01/02/2023 Tuyên truyền cải cách hành chính năm 2023 trên địa bàn thành phố Ngã Bảy
15/KH-UBND 01/02/2023 Công tác văn thư, lưu trữ năm 2023
14/KH-UBND 31/01/2023 Phát động phong trào "Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ" năm 2023 trên địa bàn thành phố Ngã Bảy
25/BC-UBND 31/01/2023 Tình hình thực hiện quy định về phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí giai đoạn năm 2017 - 2022
22/TTr-UBND 31/01/2023 V/v công nhận xã Đại Thành và xã Tân Thành đạt tiêu chí Hệ thống chính trị và tiếp cận pháp luật giai đoạn 2021-2025
58/UBND 30/01/2023 V/v hỗ trợ khó khăn bà Lê Thị Huế
24/BC-UBND 30/01/2023 Báo cáo tình hình trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023 trên địa bàn thành phố Ngã Bảy
56/UBND 30/01/2023 V/v góp ý dự thảo Kế hoạch thực hiện quy định về chính sách hỗ trợ đầu tư phát triển du lịch trên địa bàn tỉnh Hậu Giang
22/BC-UBND 19/01/2023 Tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết số 23-NQ/TW, ngày 16/6/2008 của Bộ Chính trị khóa X về "Tiếp tục xây dựng và phát triển văn học, nghệ thuật trong thời kỳ mới" trên địa bàn thành phố
20/BC-UBND 19/01/2023 Tình hình phân bổ, giao dự toán và nhập Tabmis
nguồn vốn đầu tư công năm 2023 trên địa bàn thành phố Ngã Bảy
51/UBND 19/01/2023 phúc đáp góp ý dự thảo Kế hoạch thực hiện công tác bảo vệ và phát triển nguồn lợi thủy sản trên địa bàn tỉnh Hậu Giang năm 2023
50/UBND 19/01/2023 thống nhất Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ Khoa học và Công nghệ năm 2023 trên địa bàn thành phố Ngã Bảy
48/UBND 18/01/2023 phúc đáp góp ý dự thảo Quyết định ban hành Quy định đơn giá cây trồng, vật nuôi là thủy sản để bồi thường, hỗ trợ thiệt hại khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Hậu Giang
47/UBND 18/01/2023 phúc đáp tham gia góp ý rà soát, đánh giá và đề xuất nội dung sửa đổi, bổ sung Luật Ngân sách nhà nước
46/UBND 18/01/2023 phúc đáp góp ý dự thảo Chương trình về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trên địa bàn tỉnh Hậu Giang năm 2023
20/TTr-UBND 18/01/2023 Về việc đề nghị UBND tỉnh tặng danh hiệu "Cờ thi đua" cho 01 tập thể năm 2022
19/TTr-UBND 18/01/2023 Về việc đề nghị UBND tỉnh công nhận danh hiệu "Lao động xuất sắc" cho 16 tập thể năm 2022
18/TTr-UBND 18/01/2023 Về việc đề nghị Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen cho 07 tập thể, 14 cá nhân năm 2022
17/TTr-UBND 18/01/2023 Về việc đề nghị Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen cho 02 cá nhân giai đoạn 2018 - 2022
15/TTr-UBND 18/01/2023 Về việc đổi tên Hội Nạn nhân chất độc da cam - Người mù - Người tàn tật - Trẻ mồ côi thành phố Ngã Bảy thành Hội Người mù - Chất độc da cam - Khuyết tật và Bảo vệ quyền trẻ em thành phố Ngã Bảy và phê duyệt Điều lệ Hội Người mù - Chất độc da cam - Khuyết tật và Bảo vệ quyền trẻ em thành phố Ngã Bảy
14/TTr-UBND 18/01/2023 Về việc đề nghị đưa người khuyết tật vào chăm sóc, nuôi dưỡng tại Trung tâm Công tác xã hội tỉnh Hậu Giang (Kiều Văn Hùng)
45/UBND 17/01/2023 phúc đáp góp ý dự thảo Thông tư ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về thu gom, vận chuyển, lưu giữ, tái chế, tái sử dụng và xử lý các chất được kiểm soát
44/UBND 17/01/2023 phúc đáp góp ý dự thảo Thông tư thay thế Thông tư số 188/2016/TT-BTC
43/UBND 17/01/2023 phúc đáp góp ý dự thảo Nghị định của Chính phủ về quản lý, phát triển cụm công nghiệp
15/BC-UBND 17/01/2023 Kết quả triển khai, thực hiện Đề án 06 của Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn thành phố Ngã Bảy tháng 01 năm 2023
42/UBND 16/01/2023 V/v thống nhất kết quả phát động phong trào thi đua "Người dân Hậu Giang tham gia chuyển đổi số, phát triển kinh tế số, xã hội số" năm 2022.
13/BC-UBND 13/01/2023 nội dung chi thực hiện chính sách hỗ trợ để bảo vệ và phát triển đất trồng lúa năm 2023
40/UBND 13/01/2023 cập nhật thành viên Ban Chỉ đạo thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia ứng phó với biến đổi khí hậu và nước biển dâng tỉnh Hậu Giang
12/TTr-UBND 13/01/2023 đề nghị thẩm định, công nhận các tiêu chí xã nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao năm 2022 xã Đại Thành ( Sở y tế)
11/TTr-UBND 13/01/2023 đề nghị thẩm định, công nhận các tiêu chí xã nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao năm 2022 xã Đại Thành ( Sở GDĐT)
34/UBND 12/01/2023 V/v mời đại biểu tham dự Chương trình Lễ hội Giao thừa Xuân Quý Mão năm 2023
32/UBND 12/01/2023 phúc đáp góp ý dự thảo Thông tư ban hành danh mục hàng hoá trong nước đã sản xuất được
Bản Đồ Hành Chính
Đang online: 2
Hôm nay: 1249
Đã truy cập: 1099571