Văn bản Chỉ đạo điều hành - UBND thành phố Ngã Bảy

 
Tìm kiếm văn bản
Tìm thấy 10 kết quả
Số văn bản Ngày ban hành Trích yếu
225/BC-UBND 19/05/2022 Báo cáo nhanh công tác phòng, chống dịch COVID-19 ngày 19-5-2022
341/UBND 19/05/2022 V/v góp ý dự thảo nội dung đề xuất sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 26/2020/NQ-HĐND ngày 04/12/2020 của HĐND tỉnh Hậu Giang về Đề án phát triển nông nghiệp bền vững, thích ứng với biến đổi khí hậu tỉnh Hậu Giang giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến năm 2030"
98/KH-UBND 19/05/2022 Thực hiện công tác bảo vệ bí mật nhà nước trên địa bàn thành phố Ngã Bảy năm 2022
224/BC-UBND 19/05/2022 Tự đánh giá công tác phòng, chống tham nhũng năm 2021
của Ủy ban nhân dân thành phố Ngã Bảy
339/UBND 19/05/2022 V/v góp ý dự thảo Quy trình liên thông giải quyết TTHC về lĩnh vực đất đai
337/UBND 19/05/2022 V/v báo cáo đánh giá thực hiện Nghị định số 129/2017/NĐ-CP ngày 16/11/2017 của Chính phủ
336/UBND 17/05/2022 V/v đăng ký các lớp bồi dưỡng kỹ năng hành chính trong thực thi công vụ
97/KH-UBND 17/05/2022 Triển khai thực hiện Chiến lược Quốc gia về dinh dưỡng, giai đoạn 2022-2030 trên địa bàn thành phố Ngã Bảy
98/TTr-UBND 12/05/2022 TỜ TRÌNH
Về việc thanh lý tài sản trên đất 03 phòng học điểm lẻ Trường Tiểu học
Ngã Bảy 2, tại khu vực 7, phường Ngã Bảy, thành phố Ngã Bảy.
10/QĐ-UBND 07/01/2022 Về việc công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực toàn bộ do Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thành phố ban hành năm 2021
Bản Đồ Hành Chính
Đang online: 1
Hôm nay: 679
Đã truy cập: 351351