Tin tức - UBND thành phố Ngã Bảy

 
Về việc kết quả lựa chọn nhà thầu tư vấn thẩm tra thiết kế bản vẽ - dự toán bồi thường Hệ thống camera an ninh, đèn trang trí, dây loa phát thanh bị ảnh hưởng dự án: Cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 1A.

Về việc kết quả lựa chọn nhà thầu tư vấn thẩm tra thiết kế bản vẽ - dự toán bồi thường Hệ thống camera an ninh, đèn trang trí, dây loa phát thanh bị ảnh hưởng dự án: Cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 1A.

Ngày 14-04-2022 - Lượt xem: 13

Về việc kết quả lựa chọn nhà thầu tư vấn thẩm tra thiết kế bản vẽ - dự toán bồi thường Hệ thống camera an ninh, đèn trang trí, dây loa phát thanh bị ảnh hưởng dự án: Cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 1A.


Bản Đồ Hành Chính
Đang online: 2
Hôm nay: 681
Đã truy cập: 642374