Tin tức - UBND thành phố Ngã Bảy

 
Về việc kết quả lựa chọn nhà thầu tư vấn khảo sát, lập thiết kế - dự toán bồi thường Cây xanh các tiểu đảo nút giao Hiệp Thành, thành phố Ngã Bảy bị ảnh hưởng dự án: Cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 1A

Về việc kết quả lựa chọn nhà thầu tư vấn khảo sát, lập thiết kế - dự toán bồi thường Cây xanh các tiểu đảo nút giao Hiệp Thành, thành phố Ngã Bảy bị ảnh hưởng dự án: Cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 1A

Ngày 17-05-2022 - Lượt xem: 13

Về việc kết quả lựa chọn nhà thầu tư vấn khảo sát, lập thiết kế - dự toán bồi thường Cây xanh các tiểu đảo nút giao Hiệp Thành, thành phố Ngã Bảy bị ảnh hưởng dự án: Cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 1A


Bản Đồ Hành Chính
Đang online: 1
Hôm nay: 695
Đã truy cập: 642388