Tin tức - UBND thành phố Ngã Bảy

 
Trực tuyến toàn quốc sơ kết 06 tháng triển khai Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025

Trực tuyến toàn quốc sơ kết 06 tháng triển khai Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025

Ngày 08-08-2022 - Lượt xem: 83

* Để xem thêm chi tiết, tải về tại đây
1. 1 Công văn số 5384.TCTTKĐA gửi UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW.pdf_20220808144337.pdf
2. 1. Báo cáo số 1273 kết quả thực hiện Đề án 06 trong 6 tháng đầu năm 2022.pdf_20220808144337.pdf
3. 2.1. SƠ ĐỒ QUY CHUẨN CHUNG TRONG TRIỂN KHAI ĐỀ ÁN 06.pdf_20220808144338.pdf
4. 2.2. NHIỆM VỤ ĐÃ ĐẠT ĐƯỢC THEO ĐỀ ÁN TRONG 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2022.pdf_20220808144338.pdf
5. 2.3. TIỆN ÍCH CỦA BỘ CÔNG AN.pdf_20220808144338.pdf
6. 2.4. NHIỆM VỤ KHÔNG HOÀN THÀNH 06 THÁNG ĐẦU NĂM 2022 NGUY CƠ MẤT NIỀM TIN (NHẬN THỨC - PHÁP LÝ).pdf_20220808144338.pdf
7. 2.5. NHIỆM VỤ KHÔNG HOÀN THÀNH 06 THÁNG ĐẦU NĂM 2022 NGUY CƠ MẤT NIỀM TIN (HẠ TẦNG).pdf_20220808144338.pdf
8. 2.6. NHIỆM VỤ KHÔNG HOÀN THÀNH 06 THÁNG ĐẦU NĂM 2022 NGUY CƠ MẤT NIỀM TIN (ANAT).pdf_20220808144339.pdf
9. 2.7. NHIỆM VỤ CHUNG 6 THÁNG CUỐI NĂM.pdf_20220808144339.pdf
10. 2.8. NHIỆM VỤ ĐỘT PHÁ.pdf_20220808144339.pdf
11. 2.9. NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM CỦA ĐỊA PHƯƠNG TRONG 6 THÁNG CUỐI NĂM.pdf_20220808144339.pdf
12. 2.10. PHỤ LỤC NHIỆM VỤ 6 THÁNG CUỐI NĂM VỀ TRIỂN KHAI ĐỀ ÁN 06 CỦA CÁC BỘ NGÀNH ĐỊA PHƯƠNG.pdf_20220808144339.pdf
13. 3.1. Tham luận Văn phòng Chính phủ.pdf_20220808144340.pdf
14. 3.2. Tham luận Bộ Thông tin và Truyền thông.pdf_20220808144340.pdf
15. 3.3. Tham luận Ngân hàng nhà nước.pdf_20220808144340.pdf
16. 3.4. Tham luận Bộ Giáo dục và Đào tạo.pdf_20220808144340.pdf
17. 3.5. Tham luận Bộ Tư pháp.pdf_20220808144340.pdf
18. 3.6. Tham luận Bộ Kế hoạch và Đầu tư.pdf_20220808144341.pdf
19. 3.7. Tham luận Bộ Tài Chính.pdf_20220808144341.pdf
20. 3.8. Tham luận Tập đoàn điện lực EVN.pdf_20220808144341.pdf
21. 3.9. Tham luận Bộ Tài nguyên và Môi trường.pdf_20220808144341.pdf
22. 3.10. Tham luận Bộ Giao thông vận tải.pdf_20220808144341.pdf
23. 3.11. Tham luận BHXHVN.pdf_20220808144341.pdf
24. 3.12. Tham luận Bộ Y tế.pdf_20220808144341.pdf
25. 3.13. Tham luận Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.pdf_20220808144342.pdf
26. 3.14. Tham luận UBND TP Hà Nội.pdf_20220808144342.pdf
27. 3.15. Tham luận UBND TP. Hồ Chí Minh.pdf_20220808144342.pdf
28. 3.16. Tham luận UBND TP Đà Nẵng.pdf_20220808144342.pdf
29. 3.17. Tham luận UBND tỉnh Bình Phước.pdf_20220808144342.pdf
30. 3.18. Tham luận UBND tỉnh Bình Dương.pdf_20220808144342.pdf
31. 3.19. Tham luận UBND tỉnh Thái Nguyên.pdf_20220808144343.pdf
32. 3.20. Tham luận UBND tỉnh Quảng Ninh.pdf_20220808144343.pdf


Bản Đồ Hành Chính
Đang online: 10
Hôm nay: 1198
Đã truy cập: 740386