Tin tức - UBND thành phố Ngã Bảy

 
Triển khai Kế hoạch thực hiện Chiến dịch Giao thông nông thôn - Thủy lợi và Bảo vệ môi trường nông thôn năm 2023

Triển khai Kế hoạch thực hiện Chiến dịch Giao thông nông thôn - Thủy lợi và Bảo vệ môi trường nông thôn năm 2023

Ngày 09-03-2023 - Lượt xem: 40

Sáng ngày 09/3/2023, UBND thành phố Ngã Bảy tổ chức hội nghị triển khai Kế hoạch thực hiện Chiến dịch Giao thông nông thôn - Thủy lợi và Bảo vệ môi trường nông thôn năm 2023. Ông Võ Hoài Hận - Phó Chủ tịch UBND thành phố tham dự và chỉ đạo hội nghị.

Với phương châm “Nhà nước và Nhân dân cùng làm”, năm nay Thành phố quyết tâm thực hiện 56.309 m2 lộ giao thông. Làm mới 333m2, nâng cấp mở rộng 121m2 và duy tu sữa chữa  252m2 cầu giao thông. Về thủy lợi sẽ nâng chất 205 ha đất sản xuất nông nghiệp, khai thông 48.000m2 dòng chảy tại các tuyến kênh, rạch và bảo vệ môi trường nông thôn 36.800m2; trồng mới 720 cây xanh. Thời gian thực hiện chiến dịch từ ngày 20/02 và kết thúc ngày 20/9/2023, với tổng kinh phí dự kiến trên 32,8 tỷ đồng. Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, ông Võ Hoài Hận - Phó Chủ tịch UBND thành phố lưu ý, để triển khai đạt kế hoạch đề ra, các ngành chuyên môn, xã phường phải nắm sát từng chỉ tiêu kế hoạch, triển khai rộng ra dân; đối với những phần việc có sự  đóng góp của Nhân dân phải triển khai rõ cho dân biết kết hợp với vận động để người dân tích cực tham gia, thực hiện. Đặc biệt là phát huy tốt các tổ dặm vá đường trong việc duy tu, sữa chữa lộ nông thôn. Không chỉ đảm theo theo chỉ tiêu kế hoạch mà phải xem xét các công trình ngoài kế hoạch, nhất là đối với chỉ tiêu kè sinh thái để làm cơ sở cho công tác thi đua đạt kết quả cao.

Hoàng Tuấn


Bản Đồ Hành Chính
Đang online: 2
Hôm nay: 417
Đã truy cập: 1259208