Tin tức - UBND thành phố Ngã Bảy

 
Tổng kết công tác Tư pháp năm 2022 và triển khai nhiệm vụ năm 2023

Tổng kết công tác Tư pháp năm 2022 và triển khai nhiệm vụ năm 2023

Ngày 02-02-2023 - Lượt xem: 99

Chiều ngày 01/02/2023, Phòng Tư pháp thành phố tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Tư pháp năm 2022 và triển khai nhiệm vụ năm 2023. Ông Bùi Việt Hà, Phó Chủ tịch UBND thành phố chủ trì hội nghị.

Năm 2022, phòng Tư pháp thành phố đã tham mưu UBND thành phố ban hành 09 quyết định và 29 kế hoạch; Công tác xây dựng văn bản, kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật (QPPL) đảm bảo tiến độ và chất lượng; Công tác phổ biến, giáo dục pháp luật có những chuyển biến tích cực, góp phần nâng cao ý thức, lối sống cho người dân trong việc thực hiện tốt chủ trương, đường lối, chính sách pháp luật nhà nước hướng người dân sống và làm việc theo Hiến pháp và pháp luật; Công tác hòa giải ở cơ sở tiếp tục đạt kết quả cao, số vụ hòa giải thành chiếm tỉ lệ 96,38%; Về công tác theo dõi thi hành pháp luật, thông qua công tác kiểm tra, điều tra, khảo sát, Đoàn kiểm tra đã kịp thời phát hiện những tồn tại, hạn chế, khó khăn trong việc thực hiện thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính tại địa phương để từ đó có hướng đề xuất, tham mưu chấn chỉnh hoặc kiến nghị cơ quan có thẩm quyền xử lý đúng thời gian quy định; Công tác tham mưu, góp ý, xử lý kiến nghị cho các phòng, ban, ngành, thành phố được thực hiện đúng tiến độ, có chất lượng giúp cho hoạt động quản lý chỉ đạo, điều hành của UBND thành phố đạt hiệu quả cao.

 

 

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, ông Bùi Việt Hà, Phó Chủ tịch UBND thành phố đề nghị phòng Tư pháp cần tiếp tục tham mưu bảo đảm tiến độ và chất lượng công tác thẩm định đề nghị xây dựng văn bản QPPL, thẩm định dự thảo văn bản QPPL; kiểm soát chặt chẽ việc quy định TTHC; tăng cường kiểm tra, xử lý văn bản quy phạm trái pháp luật. Qua đó, đổi mới công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, nâng cao trình độ, kiến thức pháp lý cho mọi tầng lớp nhân dân; tổ chức thực hiện có hiệu quả Đề án “Tăng cường năng lực tiếp cận pháp luật của người dân”; Nâng cao hơn nữa hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước trong các lĩnh vực thuộc chức năng, nhiệm vụ của các cơ quan tư pháp, trong đó tập trung vào những lĩnh vực trực tiếp gắn liền với người dân, doanh nghiệp. 

Ngọc Huệ


Tin cùng chuyên mục

Bản Đồ Hành Chính
Đang online: 1
Hôm nay: 360
Đã truy cập: 1259151