tin tức - UBND thành phố Ngã Bảy

 
Thành phố Ngã Bảy họp trực tuyến tổng kết công tác Dân vận năm 2021 với Ban Dân vận Tỉnh ủy

Thành phố Ngã Bảy họp trực tuyến tổng kết công tác Dân vận năm 2021 với Ban Dân vận Tỉnh ủy

Ngày 17-01-2022 - Lượt xem: 110

Ban Dân vận tỉnh ủy Hậu Giang vừa tổ chức hội nghị tổng kết công tác Dân vận năm 2021 theo hình thức trực tuyến. Dự  tại điểm cầu tỉnh có ông Trần Văn Huyến- Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy- Chủ tịch HĐND tỉnh; ông Sầm Hoàng Minh- Ủy viên Ban thường vụ tỉnh ủy- Trưởng Ban Dân vận tỉnh ủy. Tại điểm cầu Ngã Bảy có ông Dương Văn Sơn-  Phó Bí thư Thường trực Thành ủy- Chủ tịch HĐND thành phố; ông Lê Văn Sáu- Ủy viên Ban thường vụ Thành ủy- Trưởng Ban Dân Vận Thành ủy- Chủ tịch UBMTTQVN thành phố; ông Bùi Việt Hà- Phó Chủ tịch UBND thành phố.

 

 

Lãnh đạo thành phố Ngã Bảy họp trực tuyển Tổng kết công tác Dân vận năm 2021 với Ban Dân vận Tỉnh ủy

 

Đánh giá công tác Dân vận năm 2021 của Ban dân Vận  Tỉnh ủy cho thấy: năm qua đã lãnh đạo chỉ đạo thực hiện tốt chủ trương đường lối của Dảng về công tác Dân vận trong hệ thống chính trị; phát huy rõ nét vai trò người đứng đầu cấp ủy, chính quyền, các cơ quan, đơn vị, địa phương trong công tác lãnh đạo chỉ đạo hệ thống Dân vận các cấp, nhất là công tác phòng chốg dịch bệnh Covid-19, quan tâm chăm lo mọi mặt đời sống nhân dân; hỗ tọ kịp thời người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19. Ban Dân vận Tỉnh ủy trong năm  đã chỉ đạo xây dựng 832 mô hình điển hình “Dân vận khéo”; công tác qui chế dân chủ cơ sở tiếp tục được phát huy theo phương châm “dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân hưởng thụ”; đã tham mưu Ban thường vụ tỉnh ủy sơ kết các tổng kết các Chỉ thị, Nghị quyết của TW của tỉnh ủy về công tác Dân vận.

Đối với thành phố Ngã Bảy, năm qua công tác Dân vận đã được lãnh đạo Thành ủy quan tâm chỉ đạo, kịp thời ban hành các văn bản đối với hoạt động của khối Dận. Kịp thời chăm lo tốt gia đình chính sách, hộ nghèo, cận nghèo trong các dịp lễ tết, nhất là trong ảnh hưởng đợt dịch Covid-19 lần thứ 4 vừa qua. Kết quả triển khai thực hiện phong trào thi đua “Dân vận khéo” năm 2021 qua phát động phong trào thi đua “Dân vận khéo”, các ngành và Khối Dân vận các xã, phường đăng ký về Ban Dân vận Thành ủy 85 mô hình. Trong đó, có 83 mô hình tập thể và 02 mô hình cá nhân.

Về công tác Qui chế dân chủ cơ sở, trong năm Thành ủy lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện QCDC ở cơ sở gắn với thực hiện các nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị, nhất là trong phòng, chống dịch bệnh Covid-19 với tổng số kinh phí hỗ trợ trên 12 tỷ đồng. Qua việc thực hiện tốt QCDC ở cơ sở, Trong năm 2021, đã huy động sức dân đóng góp trên 2 tỷ đồng và hiến đất để xây dựng cơ sở hạ tầng. Về thực hiện Qui chế dân chủ năm 2022, tiếp tục tuyên truyền, quán triệt, các quan điểm chỉ đạo của Trung ương, Tỉnh, Thành ủy về xây dựng và thực hiện QCDC ở cơ sở; Đẩy mạnh việc xây dựng và thực hiện QCDC ở cơ trên trên tất cả các loại hình gắn với học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII); Nâng cao chất lượng công tác giám sát và phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội; góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền theo Quyết định số 217-QĐ/TW và Quyết định số 218-QĐ/TW của Bộ Chính trị

Bảo Toàn


Bản Đồ Hành Chính
Đang online: 5
Hôm nay: 1244
Đã truy cập: 474478