Tin tức - UBND thành phố Ngã Bảy

 
Thành lập Tổ công nghệ số cộng đồng tại 40/40 ấp, khu vực

Thành lập Tổ công nghệ số cộng đồng tại 40/40 ấp, khu vực

Ngày 16-06-2022 - Lượt xem: 32

Thực hiện Kế hoạch số 103/KH-UBND ngày 30/5/2022 của UBND tỉnh Hậu Giang về thành lập và tổ chức hoạt động Tổ công nghệ số cộng đồng tại các ấp, khu vực; đến nay thành phố Ngã Bảy đã thành lập xong Ban chỉ đạo chuyển đổi số cấp thành phố; cấp xã, phường và Tổ công nghệ số cộng đồng các ấp, khu vực.

 

 

Theo đó, Ban chỉ đạo chuyển đổi số của thành phố có 31 thành viên, 06 Ban chỉ đạo chuyển đổi số các xã, phường gồm 76 thành viên và 40 Tổ công nghệ số cộng đồng các ấp, khu vực gồm 207 thành viên. Trong đó, các Tổ công nghệ số cộng đồng có nhiệm vụ tuyên truyền chủ trương, chính sách, tiềm năng và lợi ích của chuyển đổi số cho người dân, doanh nghiệp tại địa bàn; Hướng dẫn kỹ năng số cần thiết để người dân có thể chủ động, tích cực tham gia vào quá trình chuyển đổi số, bao gồm: sử dụng dịch vụ công trực tuyến; sử dụng các dịch vụ số, nền tảng số để tương tác với chính quyền; tham gia các sàn thương mại điện tử, mở tài khoản thanh toán điện tử; sử dụng các nền tảng số trong hoạt động sản xuất, kinh doanh… Về phương thức hoạt động, các Tổ công nghệ số cộng đồng hoạt động dưới sự chỉ đạo, quản lý trực tiếp của Ban chỉ đạo chuyển đổi số các xã, phường; sự hướng  dẫn, điều phối của Ban chỉ đạo chuyển đổi số thành phố và phòng Văn hóa và Thông tin thành phố. Các Tổ công nghệ số cộng đồng hoạt động chủ yếu trên các nền tảng số, đặc biệt là các nền tảng số của Việt Nam.

Phước Thành


Bản Đồ Hành Chính
Đang online: 1
Hôm nay: 651
Đã truy cập: 642344