tin tức - UBND thành phố Ngã Bảy

 
Phòng Kinh tế thành phố Ngã Bảy hướng dẫn tổ chức, cá nhân thực hiện nộp hồ sơ trực tuyến

Phòng Kinh tế thành phố Ngã Bảy hướng dẫn tổ chức, cá nhân thực hiện nộp hồ sơ trực tuyến

Ngày 02-12-2021 - Lượt xem: 139

Thực hiện chỉ đạo của UBND thành phố Ngã Bảy về việc tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả theo mô hình Trung tâm phục vụ hành chính công của thành phố, phòng Kinh tế thành phố đã bố trí chuyên viên thực hiện tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả theo quy định.

 

Hướng dẫn hộ kinh doanh tạo tài khoản dịch vụ công trực tuyến

 

Phòng Kinh tế có 16 thủ tục hành chính của 05 lĩnh vực: lưu thông hàng hóa trong nước, công nghiệp tiêu dùng, công nghiệp địa phương, thủy lợi và thủy sản. Các lĩnh vực có phát sinh nhiều hồ sơ là lĩnh vực lưu thông hàng hóa trong nước, công nghiệp tiêu dùng. Thực hiện theo Kế hoạch số 13/KH-UBND ngày 25/01/2021 của UBND thành phố Ngã Bảy, về việc tiếp nhận hồ sơ thủ tục hành chính mức độ 3, 4 bằng hình thức  trực tuyến đạt từ 60% trở lên; phòng Kinh tế thành phố đã thực hiện hỗ trợ, hướng dẫn người dân tạo tài khoản trực tuyến tại địa chỉ: https://dichvucong.haugiang.gov.vn để nộp hồ sơ bằng hình thức trực tuyến. Qua đó đã có 10 hồ sơ trên tổng số 16 hồ sơ được người dân nộp trực tuyến, đạt tỷ lệ 62,5%. Từ kết quả này, phòng Kinh tế thành phố sẽ tiếp tục thực hiện hướng dẫn, hỗ trợ tổ chức, cá nhân tạo tài khoản để nâng cao hơn nữa tỷ lệ hồ sơ nộp trực tuyến.

Lâm Linh


Bản Đồ Hành Chính
Đang online: 4
Hôm nay: 1107
Đã truy cập: 474341