Tin tức - UBND thành phố Ngã Bảy

 
Họp Hội đồng đánh giá chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2022

Họp Hội đồng đánh giá chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2022

Ngày 31-01-2023 - Lượt xem: 133

Sáng ngày 31/01/2023, Hội đồng đánh giá chuẩn tiếp cận pháp luật thành phố đã tổ chức họp để đánh giá, thẩm định hồ sơ đề nghị công nhận đạt chuẩn tiếp cận pháp luật của 6/6 xã, phường năm 2022.

Cuộc họp đã thông qua dự thảo tổng hợp ý kiến thẩm định của Hội đồng đánh giá chuẩn tiếp cận pháp luật; dự thảo báo cáo kết quả đánh giá, công nhận xã, phường đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2022 để qua đó các thành viên Hội đồng bàn bạc, trao đổi ý liến trên cơ sở hồ sơ minh chứng, về kết quả số điểm các tiêu chí của 6 xã, phường. Kết quả Hội đồng đã thẩm định, biểu quyết đi đến thống nhất đủ điều kiện công nhận đạt chuẩn tiếp cận pháp luật của 6/6 xã, phường. Tổng số điểm của các tiêu chí đều đảm bảo, đáp ứng đủ điều kiện theo quy định tại Điều 4 Quyết định số 25/2021/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ. Căn cứ kết quả biểu quyết của Hội đồng đánh giá chuẩn tiếp cận pháp luật, phòng Tư pháp thành phố sẽ hoàn thiện hồ sơ trình Chủ tịch UBND thành phố xem xét, quyết định công nhận 6/6 xã, phường đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2022.

Từ kết quả đánh giá nêu trên cho thấy, công nhận đạt chuẩn tiếp cận pháp luật ở 6 xã, phường là điều kiện nhận diện tổng thể, toàn diện, kịp thời những mặt được, mặt còn hạn chế, khó khăn trong tổ chức triển khai các nhiệm vụ. Đây là cơ sở giúp xã, phường có giải pháp khắc phục, xử lý kịp thời, phù hợp, nâng cao hiệu lực, hiệu quả, đảm bảo công khai, minh bạch, dân chủ, công bằng; nhằm thúc đẩy thực hiện dân chủ xã hội chủ nghĩa theo phương châm dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng./.

Ngọc Huệ


Tin cùng chuyên mục

Bản Đồ Hành Chính
Đang online: 4
Hôm nay: 462
Đã truy cập: 1259253