Tin tức - UBND thành phố Ngã Bảy

 
Hiệp Thành tích cực hưởng ứng tuần lễ áo dài năm 2023

Hiệp Thành tích cực hưởng ứng tuần lễ áo dài năm 2023

Ngày 09-03-2023 - Lượt xem: 43

Hưởng ứng tuần lễ áo dài năm 2023, Hội Liên hiệp Phụ nữ phối hợp với Công đoàn Cơ sở phường Hiệp Thành đã vận động nữ cán bộ, công chức, viên chức và người lao động đang làm việc tại phường tích cực hưởng ứng.