tin tức - UBND thành phố Ngã Bảy

 
Ban Tuyên giáo Thành ủy báo cáo nhanh kết quả Hội nghị Trung uơng 5, khoá XIII

Ban Tuyên giáo Thành ủy báo cáo nhanh kết quả Hội nghị Trung uơng 5, khoá XIII

Ngày 20-05-2022 - Lượt xem: 21

Thực hiện Công văn chỉ đạo của Thường trực Thành ủy, sáng ngày 17/5, Ban tuyên giáo Thành ủy Ngã Bảy tổ chức hội nghị báo cáo nhanh kết quả Hội nghị Trung uơng 5, khoá XIII cho tất cả các đảng viên trên địa bàn thành phố học tập. Hình thức triển khai trực tiếp và trực tuyến, theo đó Ban Tuyên giáo Thành ủy triển khai trực tiếp tại trung tâm Hội nghị thành phố cho các đảng viên của các Đảng bộ trực thuộc Thành ủy; và triển khai trực tuyến tại phòng hợp trực tuyến UBND thành phố và 8 điểm cầu gồm 6 điểm cầu của 6 đơn vị xã, phường, công an thành phố, bệnh viện đa khoa thành phố.

 

Lãnh đạo Ban Tuyên giáo báo cáo trực tiếp kết quả Hội nghị Trung uơng 5 khoá XIII tại trung tâm Hội nghị thành phố

 

Hội nghị đã nghe báo cáo nhanh kết quả 10 năm thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6 (khóa XI) về tiếp tục đổi mới chính sách, pháp luật về đất đai trong thời kỳ đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới; tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 7 (khóa X) về nông nghiệp, nông dân, nông thôn; tổng kết 20 năm thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 5 (khóa IX) về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể. Nghe báo cáo Đề án xây dựng tổ chức cơ sở đảng và đảng viên; Đề án thành lập ban chỉ đạo cấp tỉnh về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư năm 2021 và một số vấn đề quan trọng khác. Để đảm bảo tỷ lệ đảng viên tham gia học tập đầy đủ Nghị quyết của Đảng, Ban tuyên giáo Thành ủy yêu cầu các chi bộ rà lại số đảng viên chưa tham gia học tập lần này lập danh sách gửi về Ban Tuyển giáo để bố trí học các lớp sau.

Bảo Toàn


Bản Đồ Hành Chính
Đang online: 10
Hôm nay: 883
Đã truy cập: 474117