V/V NGHỈ TẾT DƯƠNG LỊCH NĂM 2021
Huỳnh Thanh Cần 21/12/2020 17:01

Thực hiện Thông báo số 1975/TB-UBND ngày 15 tháng 12 năm 2020 của UBND tỉnh Hậu Giang V/v Nghỉ Tết Dương lịch năm 2021. UBND thành phố Ngã Bảy thông báo về việc treo cờ Tổ quốc và thời gian nghỉ Tết Dương lịch năm 2021 như sau:

  1. Các cơ quan, đơn vị, xí nghiệp, trường học, doanh trại lực lượng vũ trang và các hộ nhân dân treo cờ Tổ quốc từ chiều ngày 31 tháng 12 năm 2020 đến hết ngày 01 tháng 01 năm 2021.
  2. Dịp Tết Dương lịch năm 2021: Cán bộ, công chức, viên chức, người lao động nghỉ 01 ngày - thứ Sáu, ngày 01 tháng 01 năm 2021.
  3. Đối với các đơn vị, các doanh nghiệp do yêu cầu bố trí làm việc liên tục 24/24 giờ trong ngày, bố trí nghỉ luân phiên do Thủ trưởng đơn vị, Giám đốc doanh nghiệp căn cứ vào số ngày nghỉ theo quy định để bố trí nghỉ bù.
  4. Trong ngày nghỉ Tết, Thủ trưởng các cơ quan, ban, ngành, Chủ tịch UBND các xã, phường phân công trực Tết, canh gác bảo vệ an toàn cơ quan, đơn vị; khi có yêu cầu phải báo cáo tình hình bằng văn bản hoặc điện thoại về Văn phòng HĐND-UBND thành phố iện thoại số 0293.738-3866.678; Fax: 0293.3866.106).

Thông báo được phổ biến đến các cơ quan, tổ chức và nhân dân biết để
thực hiện./.

CÙNG CHUYÊN MỤC

BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH

THÔNG BÁO

V/v Nghỉ Tết Nguyên đán Tân Sửu năm 2021
Về việc kết quả xét tuyển viên chức năm 2020 của Ủy ban nhân dân thành phố Ngã Bảy
Về việc triệu tập thí sinh tham dự vòng 2 kỳ xét tuyển viên chức thành phố Ngã Bảy năm 2020
Danh sách thí sinh đủ điều kiện dự xét tuyển viên chức năm 2020 (vòng 2)
V/v Nghỉ Tết Dương lịch năm 2021
Về việc tuyển dụng viên chức thành phố Ngã Bảy năm 2020

DANH MỤC

CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH

ỨNG DỤNG

DỊCH VỤ CÔNG TT

LIÊN KẾT WEBSITE