V/V NGHỈ LỄ 30/4 VÀ QUỐC TẾ LAO ĐỘNG 01/5 NĂM 2021
Huỳnh Thanh Cần 27/04/2021 16:19

Thực hiện Thông báo số 54/TB-UBND ngày 23 tháng 4 năm 2021 của UBND tỉnh Hậu Giang V/v Nghỉ Lễ 30/4 và Quốc tế lao động 01/5 năm 2021. UBND thành phố Ngã Bảy thông báo về việc treo Cờ Tổ quốc và thời gian nghỉ Lễ như sau:

  1. Các cơ quan, đơn vị, xã, phường, xí nghiệp, trường học, doanh trại lực lượng vũ trang và các hộ nhân dân treo Cờ Tổ quốc từ chiều ngày 29/4/2021 đến hết ngày 03/5/2021.
  2. Dịp Lễ Kỷ niệm Chiến thắng 30/4 và Quốc tế Lao động 01/5 năm 2021: cán bộ, công chức, viên chức, người lao động nghỉ 02 ngày từ thứ Sáu (ngày 30/4/2021) đến thứ Bảy (ngày 01/5/2021); do ngày nghỉ Lễ liền kề ngày nghỉ hàng tuần (thứ Bảy ngày 01/5/2021) nên nghỉ bù thứ Hai ngày 03/5/2021, cụ thể nghỉ liên tục 04 ngày (từ ngày 30/4/2021 đến ngày hết ngày 03/5/2021).
  3. Đối với các đơn vị, các doanh nghiệp do yêu cầu bố trí làm việc liên tục 24/24 giờ trong ngày, bố trí nghỉ luân phiên do Thủ trưởng đơn vị, Giám đốc doanh nghiệp bố trí nghỉ bù cho phù hợp theo quy định.
  4. Trong các ngày nghỉ, Thủ trưởng cơ quan, ban, ngành thành phố, Chủ tịch UBND các xã, phường phân công trực Lễ, canh gác bảo vệ an toàn cơ quan, đơn vị; báo cáo kịp thời những vấn đề nổi cộm, phát sinh (nếu có) về Văn phòng HĐND-UBND thành phố iện thoại số 0293.738-3866.678; Fax: 0293.3866.106).

Thông báo được phổ biến đến các cơ quan, tổ chức và nhân dân biết để thực hiện./.

CÙNG CHUYÊN MỤC

BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH

THÔNG BÁO

MỤC TIÊU, VỊ TRÍ, VAI TRÒ VÀ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ XÂY DỰNG XÃ, PHƯỜNG, THỊ TRẤN ĐẠT CHUẨN TIẾP CẬN PHÁP LUẬT GẮN VỚI XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI
V/v công bố đường dây nóng và hộp thư điện tử của Thành ủy Ngã Bảy
V/v Nghỉ Lễ 30/4 và Quốc tế lao động 01/5 năm 2021
V/v Nghỉ Giỗ tổ Hùng Vương năm 2021
V/v Nghỉ Tết Nguyên đán Tân Sửu năm 2021
Về việc kết quả xét tuyển viên chức năm 2020 của Ủy ban nhân dân thành phố Ngã Bảy

DANH MỤC

CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH

ỨNG DỤNG

DỊCH VỤ CÔNG TT

LIÊN KẾT WEBSITE