V/V CÔNG BỐ ĐƯỜNG DÂY NÓNG VÀ HỘP THƯ ĐIỆN TỬ CỦA THÀNH ỦY NGÃ BẢY
Huỳnh Thanh Cần 15/05/2021 17:36

Thực hiện Kết luận của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Hậu Giang tại Thông báo số 85-TB/VPTU ngày 24/3/2021 của Chánh Văn phòng Tỉnh ủy; Kết luận của đồng chí Bí thư Thành ủy Ngã Bảy tại Thông báo số 45-TB/VPTU ngày 22/01/2021 của Chánh Văn phòng Thành ủy Ngã Bảy; Văn phòng Thành ủy Ngã Bảy công bố đường dây nóng và hộp thư điện tử của Thành ủy Ngã Bảy để tiếp nhận và giải quyết kịp thời thông tin phản ánh, kiến nghị những vấn đề bức xúc của công dân, cán bộ, đảng viên trên địa bàn thành phố Ngã Bảy trên tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội, cụ thể sau:

  1. Tiếp nhận thông tin phản ánh, kiến nghị của Nhân dân trên địa bàn thành phố thông qua Trang thông tin điện tử thành phố Ngã Bảy (https://ngabay.haugiang.gov.vn), mục “PHẢN ÁNH KIẾN NGHỊ”.
  2. Tiếp nhận thông tin phản ánh, kiến nghị của Nhân dân trên địa bàn thành phố thông qua đường dây nóng số điện thoại của Thành ủy Ngã Bảy: 02933.963.007 hoặc hộp thư điện tử mail công vụ Thành ủy Ngã Bảy: ngabaytu.tunb@haugiang.gov.vn.
  3. Khi cần thiết, Nhân dân trên địa bàn thành phố thực hiện đăng ký lịch làm việc trực tiếp đồng chí Bí thư Thành ủy Ngã Bảy tại cơ quan Văn phòng Thành ủy Ngã Bảy theo quy định của Luật Tiếp công dân và Quy định số 11-QĐ/TW của Bộ Chính trị.
  4. Đối với cán bộ, đảng viên trên địa bàn thành phố đăng ký lịch làm việc trực tiếp đồng chí Bí thư Thành ủy Ngã Bảy thông qua đồng chí Chánh Văn phòng Thành ủy Ngã Bảy, số điện thoại: 0932.999.279 để ghi nhận nội dung và bố trí thời gian, địa điểm làm việc thích hợp.

Văn phòng Thành ủy Ngã Bảy xin thông báo đến các chi bộ để thông tin cho cán bộ, đảng viên và Nhân dân trên địa bàn được biết.

CÙNG CHUYÊN MỤC

BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH

THÔNG BÁO

MỤC TIÊU, VỊ TRÍ, VAI TRÒ VÀ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ XÂY DỰNG XÃ, PHƯỜNG, THỊ TRẤN ĐẠT CHUẨN TIẾP CẬN PHÁP LUẬT GẮN VỚI XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI
V/v công bố đường dây nóng và hộp thư điện tử của Thành ủy Ngã Bảy
V/v Nghỉ Lễ 30/4 và Quốc tế lao động 01/5 năm 2021
V/v Nghỉ Giỗ tổ Hùng Vương năm 2021
V/v Nghỉ Tết Nguyên đán Tân Sửu năm 2021
Về việc kết quả xét tuyển viên chức năm 2020 của Ủy ban nhân dân thành phố Ngã Bảy

DANH MỤC

CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH

ỨNG DỤNG

DỊCH VỤ CÔNG TT

LIÊN KẾT WEBSITE