VỀ VIỆC TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC THÀNH PHỐ NGÃ BẢY NĂM 2020
Huỳnh Thanh Cần 16/11/2020 23:23

 

Căn cứ Quyết định số 849/QĐ-SNV ngày 11/11/2020 của Sở Nội vụ tỉnh Hậu Giang về việc phê duyệt Kế hoạch tuyển dụng viên chức năm 2020 của Ủy ban nhân dân thành phố Ngã Bảy.
Ủy ban nhân dân thành phố Ngã Bảy thông báo tuyển dụng viên chức năm 2020 như sau:
I. Hình thức, chỉ tiêu, điều kiện và tiêu chuẩn đăng ký dự tuyển
1. Hình thức tuyển dụng: Xét tuyển.
2. Chỉ tiêu tuyển dụng:
Chỉ tiêu tuyển dụng là 22 chỉ tiêu, vị trí việc làm và trình độ chuyên môn, cụ thể như sau:

CÙNG CHUYÊN MỤC

BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH

THÔNG BÁO

V/v Nghỉ Tết Nguyên đán Tân Sửu năm 2021
Về việc kết quả xét tuyển viên chức năm 2020 của Ủy ban nhân dân thành phố Ngã Bảy
Về việc triệu tập thí sinh tham dự vòng 2 kỳ xét tuyển viên chức thành phố Ngã Bảy năm 2020
Danh sách thí sinh đủ điều kiện dự xét tuyển viên chức năm 2020 (vòng 2)
V/v Nghỉ Tết Dương lịch năm 2021
Về việc tuyển dụng viên chức thành phố Ngã Bảy năm 2020

DANH MỤC

CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH

ỨNG DỤNG

DỊCH VỤ CÔNG TT

LIÊN KẾT WEBSITE