VỀ VIỆC KẾT QUẢ XÉT TUYỂN VIÊN CHỨC NĂM 2020 CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ NGÃ BẢY
Huỳnh Thanh Cần 07/01/2021 00:07

Căn cứ Quyết định số 849/QĐ-SNV ngày 11 tháng 11 năm 2020 của Sở Nội vụ tỉnh Hậu Giang về việc phê duyệt Kế hoạch tuyển dụng viên chức năm 2020 của Ủy ban nhân dân thành phố Ngã Bảy.

Căn cứ Quyết định số 2435/QĐ-UBND ngày 17 tháng 11 năm 2020 của Ủy ban nhân dân thành phố Ngã Bảy về việc thành lập Hội đồng xét tuyển viên chức thành phố Ngã Bảy.

Hội đồng xét tuyển viên chức thành phố Ngã Bảy thông báo kết quả xét tuyển viên chức năm 2020 (Kèm theo danh sách)

Trên đây là Thông báo về kết quả xét tuyển viên chức năm 2020 của Hội đồng xét tuyển viên chức thành phố Ngã Bảy./.

CÙNG CHUYÊN MỤC

BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH

THÔNG BÁO

V/v Nghỉ Tết Nguyên đán Tân Sửu năm 2021
Về việc kết quả xét tuyển viên chức năm 2020 của Ủy ban nhân dân thành phố Ngã Bảy
Về việc triệu tập thí sinh tham dự vòng 2 kỳ xét tuyển viên chức thành phố Ngã Bảy năm 2020
Danh sách thí sinh đủ điều kiện dự xét tuyển viên chức năm 2020 (vòng 2)
V/v Nghỉ Tết Dương lịch năm 2021
Về việc tuyển dụng viên chức thành phố Ngã Bảy năm 2020

DANH MỤC

CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH

ỨNG DỤNG

DỊCH VỤ CÔNG TT

LIÊN KẾT WEBSITE