VỀ VIỆC KẾT QUẢ XÉT TUYỂN VIÊN CHỨC NĂM 2020 CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ NGÃ BẢY
Huỳnh Thanh Cần 07/01/2021 00:07

Căn cứ Quyết định số 849/QĐ-SNV ngày 11 tháng 11 năm 2020 của Sở Nội vụ tỉnh Hậu Giang về việc phê duyệt Kế hoạch tuyển dụng viên chức năm 2020 của Ủy ban nhân dân thành phố Ngã Bảy.

Căn cứ Quyết định số 2435/QĐ-UBND ngày 17 tháng 11 năm 2020 của Ủy ban nhân dân thành phố Ngã Bảy về việc thành lập Hội đồng xét tuyển viên chức thành phố Ngã Bảy.

Hội đồng xét tuyển viên chức thành phố Ngã Bảy thông báo kết quả xét tuyển viên chức năm 2020 (Kèm theo danh sách)

Trên đây là Thông báo về kết quả xét tuyển viên chức năm 2020 của Hội đồng xét tuyển viên chức thành phố Ngã Bảy./.

CÙNG CHUYÊN MỤC

BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH

THÔNG BÁO

MỤC TIÊU, VỊ TRÍ, VAI TRÒ VÀ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ XÂY DỰNG XÃ, PHƯỜNG, THỊ TRẤN ĐẠT CHUẨN TIẾP CẬN PHÁP LUẬT GẮN VỚI XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI
V/v công bố đường dây nóng và hộp thư điện tử của Thành ủy Ngã Bảy
V/v Nghỉ Lễ 30/4 và Quốc tế lao động 01/5 năm 2021
V/v Nghỉ Giỗ tổ Hùng Vương năm 2021
V/v Nghỉ Tết Nguyên đán Tân Sửu năm 2021
Về việc kết quả xét tuyển viên chức năm 2020 của Ủy ban nhân dân thành phố Ngã Bảy

DANH MỤC

CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH

ỨNG DỤNG

DỊCH VỤ CÔNG TT

LIÊN KẾT WEBSITE