VỀ VIỆC ĐĂNG KÝ NHU CẦU SỬ DỤNG ĐẤT NĂM 2021 ĐỂ LẬP QUY HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT GIAI ĐOẠN 2021 - 2030
Huỳnh Thanh Cần 09/07/2020 18:41

Căn cứ Luật Đất đai ngày 29 tháng 11 năm 2013;

Căn cứ Luật Quy hoạch ngày 24 tháng 11 năm 2017;

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 37 Luật có liên quan đến Quy hoạch ngày 20 tháng 11 năm 2018;

Căn cứ Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai;

Căn cứ Nghị định số 01/2017/NĐ-CP ngày 06 tháng 01 năm 2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai;

Căn cứ Thông tư số 29/2014/TT-BTNMT ngày 02 tháng 6 năm 2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết việc lập, điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất;

Căn cứ Nghị quyết số 84/2017/NQ-CP ngày 26 tháng 6 năm 2018 của Chính phủ về việc điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020, kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016 - 2020) tỉnh Hậu Giang.

UBND thành phố Thông báo đến các Sở, ban ngành cấp tỉnh, các đơn vị an ninh, quốc phòng, các phòng, ban cấp huyện, UBND cấp xã, các doanh nghiệp, hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn thành phố và thông tin trên các phương tiện thông tin truyền thông để các đơn vị đăng ký thực hiện dự án có sử dụng đất trong năm 2021 để lập kế hoạch sử dụng đất năm 2021 trên địa bàn thành phố đúng theo quy định; đồng thời xác định các khu vực sử dụng đất theo chức năng sử dụng đến từng xã, phường làm cơ sở để lập quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2021 - 2030.

Hồ sơ đăng ký như sau:

  1. Hồ sơ đăng ký của tổ chức gồm:

- Bản đăng ký các dự án đầu tư mới sẽ thực hiện trong năm 2021 (theo mẫu);

- Bản sao các căn cứ pháp lý có liên quan: Quyết định chủ trương đầu tư; giấy chứng nhận đăng ký đầu tư (Giấy chứng nhận đầu tư); Quyết định phê duyệt dự án đầu tư; Văn bản thể hiện dự án được ghi vào kế hoạch vốn đầu tư năm 2021 hoặc xác định được nguồn vốn xã hội hóa,...

- Bản trích lục, trích đo địa chính có tọa độ khu đất hoặc bản vẽ thiết kế dự án hay sơ đồ thể hiện vị trí khu đất.

* Lưu ý:

- Đối với các dự án đăng ký vào KHSDĐ là những dự án mới chuẩn bị đầu tư trong năm 2021 (các dự án đã đầu tư xây dựng xong thì không được đăng ký thực hiện năm 2021 nhưng phải xử lý các vướng mắc về đầu tư xây dựng theo quy định).

- Đối với các dự án đầu tư công đăng ký phải có Quyết định chủ trương đầu tư của cơ quan có thẩm quyền và dự kiến bố trí vốn trong Kế hoạch đầu tư công năm 2021 hoặc năm 2020 chuyển sang.

- Các dự án đã đăng ký vào KHSDĐ năm 2020 nhưng chưa triển khai thực hiện nếu đảm bảo các cơ sở pháp lý nêu trên và có nhu cầu thì đăng ký chuyển tiếp thực hiện trong năm 2021.

- Đối với các khu đất công đưa ra khai thác năm 2021 phải có đầy đủ các điều kiện: đất sạch, không có tranh chấp về ranh giới, không có khiếu nại liên quan đến đất; đã được đo đạc, lập bản đồ địa chính hoặc trích đo địa chính có tọa độ.

  1. Hồ sơ đăng ký của hộ gia đình, cá nhân gồm:

- Bản đăng ký nhu cầu sử dụng đất;

- Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

* Lưu ý:

Đối với các dự án đầu tư của tổ chức, doanh nghiệp, hộ gia đình, cá nhân đăng ký phải có Quyết định chủ trương đầu tư của cơ quan có thẩm quyền hoặc Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư (Giấy chứng nhận đầu tư) theo quy định của pháp luật đầu tư.

  1. Thời gian đăng ký:

Từ ngày ban hành Thông báo đến hết ngày 14/8/2020 hồ sơ gửi về phòng Tài nguyên và Môi trường thành phố để tổng hợp, cập nhật.

Chủ đầu tư các dự án có sử dụng đất trong năm 2021 có trách nhiệm đăng ký danh mục dự án, nhu cầu sử dụng đất và bảo đảm nguồn vốn thực hiện đối với dự án đăng ký. Trường hợp không đăng ký xem như không có nhu cầu sử dụng đất khi hết thời gian Thông báo trên.

Ủy ban nhân dân thành phố Ngã Bảy Thông báo đến các Sở, ban ngành cấp tỉnh, các đơn vị an ninh, quốc phòng, các phòng, ban cấp huyện, UBND cấp xã, các doanh nghiệp, hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn thành phố được biết./.

 

CÙNG CHUYÊN MỤC

BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH

THÔNG BÁO

V/v Nghỉ Tết Nguyên đán Tân Sửu năm 2021
Về việc kết quả xét tuyển viên chức năm 2020 của Ủy ban nhân dân thành phố Ngã Bảy
Về việc triệu tập thí sinh tham dự vòng 2 kỳ xét tuyển viên chức thành phố Ngã Bảy năm 2020
Danh sách thí sinh đủ điều kiện dự xét tuyển viên chức năm 2020 (vòng 2)
V/v Nghỉ Tết Dương lịch năm 2021
Về việc tuyển dụng viên chức thành phố Ngã Bảy năm 2020

DANH MỤC

CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH

ỨNG DỤNG

DỊCH VỤ CÔNG TT

LIÊN KẾT WEBSITE