VĂN BẢN Phổ biến giáo dục pháp luật

  Số ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
  128/QĐ-UBND 18/01/2021 Về việc công nhận phường Lái Hiếu, thành phố Ngã Bảy đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2020
  129/QĐ-UBND 18/01/2021 Về việc công nhận xã Đại Thành, thành phố Ngã Bảy đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2020
  130/QĐ-UBND 18/01/2021 Về việc công nhận phường Hiệp Thành, thành phố Ngã Bảy đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2020
  131/QĐ-UBND 18/01/2021 Về việc công nhận phường Hiệp Lợi, thành phố Ngã Bảy đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2020
  132/QĐ-UBND 18/01/2021 Về việc công nhận phường Ngã Bảy, thành phố Ngã Bảy đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2020
  1339QĐ-UBND 18/01/2021 Về việc công nhận xã Tân Thành, thành phố Ngã Bảy đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2020
  123/QĐ-UBND 16/01/2020 Về việc công nhận xã Hiệp Lợi đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2019
  122/QĐ-UBND 16/01/2020 Về việc công nhận xã Tân Thành đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2019
  121/QĐ-UBND 16/01/2020 Về việc công nhận xã Đại Thành đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2019
  120/QĐ-UBND 16/01/2020 Về việc công nhận phường Lái Hiếu đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2019
  119/QĐ-UBND 16/01/2020 Về việc công nhận phường Ngã Bảy đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2019
  118/QĐ-UBND 16/01/2020 Về việc công nhận phường Hiệp Thành đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2019
  44/2019/QH14 14/06/2019 Luật phòng, chống tác hại của rượu, bia
  43/2019/QH14 14/06/2019 Luật Giáo dục
  38/2019/QH14 13/06/2019 Luật Quản lý thuế
  24/2018/QH14 12/06/2018 Luật An ninh mạng
  15/2017/QH14 21/06/2017 Luật Quản lý, sử dụng tài sản công
  78/2015/QH13 19/06/2016 Luật Nghĩa vụ Quân sự
  77/2015/QH13 19/06/2016 Luật Tổ chức Chính quyền địa phương

BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH

THÔNG BÁO

V/v Nghỉ Tết Nguyên đán Tân Sửu năm 2021
Về việc kết quả xét tuyển viên chức năm 2020 của Ủy ban nhân dân thành phố Ngã Bảy
Về việc triệu tập thí sinh tham dự vòng 2 kỳ xét tuyển viên chức thành phố Ngã Bảy năm 2020
Danh sách thí sinh đủ điều kiện dự xét tuyển viên chức năm 2020 (vòng 2)
V/v Nghỉ Tết Dương lịch năm 2021
Về việc tuyển dụng viên chức thành phố Ngã Bảy năm 2020

DANH MỤC

CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH

ỨNG DỤNG

DỊCH VỤ CÔNG TT

LIÊN KẾT WEBSITE