LỊCH LÀM VIỆC CỦA LÃNH ĐẠO HĐND THỊ XÃ NGÃ BẢY TỪ NGÀY 30/9 - 04/10/2019 (ĐIỀU CHỈNH LẦN 2)
Huỳnh Thanh Cần 28/09/2019 07:28

 

THỨ HAI 07/10/2019:

- 7 giờ 30, Các Phó Chủ tịch HĐND thị xã, giải quyết công việc tại cơ quan.

- 7 giờ 30, Phó Trưởng ban Ban Kinh tế - Xã hội, Phó Trưởng ban Ban Pháp chế HĐND thị xã, giải quyết công việc tại cơ quan.

- 13 giờ 30, Các Phó Chủ tịch HĐND thị xã, Phó Trưởng ban Ban Kinh tế - Xã hội, Phó Trưởng ban Ban Pháp chế HĐND thị xã họp Chi bộ văn phòng HĐND - UBND. Điểm tại phòng họp trực tuyến UBND thị xã.

THỨ BA 08/10/2019:

- 7 giờ 30,  Các Phó Chủ tịch HĐND thị xã, giải quyết công việc tại cơ quan (cả ngày).

- 7 giờ 30, Phó Trưởng ban Ban Kinh tế - Xã hội, Phó Trưởng ban Ban Pháp chế HĐND thị xã, giải quyết công việc tại cơ quan ( cả ngày).

THỨ TƯ 09/10/2019:

- 7 giờ 30, Các Phó Chủ tịch HĐND thị xã, Phó Trưởng ban Ban Kinh tế - Xã hội, Phó Trưởng ban Ban Pháp chế HĐND thị xã dự tiếp xúc cử tri. Điểm tại Trung tâm Hội nghị thị xã Ngã Bảy.

- 13 giờ 30, Các Phó Chủ tịch HĐND thị xã, Phó Trưởng ban Ban Kinh tế - Xã hội, Phó Trưởng ban Ban Pháp chế HĐND thị xã dự tiếp xúc cử tri. Điểm tại Hội trường UBND xã Đại Thành .

THỨ NĂM 10/10/2019

- 7 giờ 30, Phó Chủ tịch TT - HĐND thị xã, Phó Trưởng ban Ban Pháp chế,  Phó Trưởng ban Ban Kinh tế - Xã hội HĐND thị xã dự họp giao ban Thường trực HĐND thị xã với HĐND các xã, phường. Điểm tại phòng họp trực tuyến UBND thị xã..

- 13 giờ 30, Phó Chủ tịch TT - HĐND thị xã dự Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ thị xã lần thứ 22, sơ kết Chương trình công tác quý III và triển khai Chương trình công tác quý IV/2019. Điểm tại Trung tâm Hội nghị thị xã.

- 13 giờ 30, Phó Trưởng ban Ban Kinh tế - Xã hội, Phó Trưởng ban Ban Pháp chế HĐND thị xã giải quyết công việc tại cơ quan.

THỨ SÁU 11/10/2019:

- 7 giờ 30, Các Phó Chủ tịch HĐND thị xã, Phó Trưởng ban Ban Pháp chế HĐND thị xã dự giám sát công tác thi hành án hình sự tại xã Đại Thành. Điểm tại UBND xã Đại Thành.

- 13 giờ 30, Phó Chủ tịch TT - HĐND thị xã dự họp Ban Thường vụ Thị ủy thông qua kế hoạch đầu tư công giai đoạn 2021-2025; công tác đảng viên; nghe báo cáo về công tác chuẩn bị công nhận phường văn minh đô thị Hiệp Thành và phường Lái Hiếu; hồ sơ đề nghị công nhận nông thôn mới nâng cao xã Hiệp Lợi và xã Tân Thành. Điểm tại phòng họp số 2 Thị ủy.

- 7 giờ 30, Phó Trưởng ban Ban Kinh tế - Xã hội HĐND thị xã, giải quyết công việc tại cơ quan ( cả ngày).

Đã ký và phát hành

 

CÙNG CHUYÊN MỤC

BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH

THÔNG BÁO

MỤC TIÊU, VỊ TRÍ, VAI TRÒ VÀ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ XÂY DỰNG XÃ, PHƯỜNG, THỊ TRẤN ĐẠT CHUẨN TIẾP CẬN PHÁP LUẬT GẮN VỚI XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI
V/v công bố đường dây nóng và hộp thư điện tử của Thành ủy Ngã Bảy
V/v Nghỉ Lễ 30/4 và Quốc tế lao động 01/5 năm 2021
V/v Nghỉ Giỗ tổ Hùng Vương năm 2021
V/v Nghỉ Tết Nguyên đán Tân Sửu năm 2021
Về việc kết quả xét tuyển viên chức năm 2020 của Ủy ban nhân dân thành phố Ngã Bảy

DANH MỤC

CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH

ỨNG DỤNG

DỊCH VỤ CÔNG TT

LIÊN KẾT WEBSITE