LỊCH LÀM VIỆC CỦA LÃNH ĐẠO HĐND THỊ XÃ NGÃ BẢY TỪ NGÀY 28/10 - 01/11/2019
Huỳnh Thanh Cần 27/10/2019 20:25

 

THỨ HAI 28/10/2019:

- 7 giờ 30, Phó Chủ tịch TT - HĐND thị xã, giải quyết công việc tại cơ quan (cả ngày).

- 7 giờ 30, Phó Trưởng ban Ban Kinh tế - Xã hội, Phó Trưởng ban Ban Pháp chế HĐND thị xã, giải quyết công việc tại cơ quan (cả ngày).

 THỨ BA 29/10/2019:

- 8 giờ, Phó Chủ tịch TT - HĐND thị xã, Phó Trưởng ban Ban Kinh tế - Xã hội, Phó Trưởng ban Ban Pháp chế HĐND thị xã khảo sát việc thực hiện thông báo kết luận của TT HĐND về quản lý đất công, quản lý XD dân dụng trên địa bàn phường Lái Hiếu. Tập trung tại UBND phường cùng đi khảo sát.

- 14 giờ, Phó Chủ tịch TT - HĐND thị xã Phó Trưởng ban Ban Kinh tế - Xã hội, Phó Trưởng ban Ban Pháp chế HĐND thị xã, khảo sát việc thực hiện thông báo kết luận của TT HĐND về quản lý đất công, quản lý XD dân dụng trên địa bàn phường Hiệp Thành. Tập trung tại UBND phường cùng đi khảo sát.

THỨ TƯ 30/10/2019:

- 7 giờ 30, Phó Chủ tịch TT - HĐND thị xã Tiếp công dân. Điểm tại Ban tiếp công dân.

- 7 giờ 30, Phó Trưởng ban Ban Kinh tế - Xã hội, Phó Trưởng ban Ban Pháp chế HĐND thị xã, Tiếp công dân. Điểm tại Ban tiếp công dân thị xã.

THỨ NĂM 31/10/2019

- 8 giờ, Phó Chủ tịch TT - HĐND thị xã, Phó Trưởng ban Ban Kinh tế - Xã hội, Phó Trưởng ban Ban Pháp chế HĐND thị xã khảo sát việc thực hiện thông báo kết luận của TT HĐND về quản lý đất công, quản lý XD dân dụng trên địa bàn xã Hiệp Lợi. Tập trung tại UBND xã cùng đi khảo sát.

- 14 giờ, Phó Chủ tịch TT - HĐND thị xã Phó Trưởng ban Ban Kinh tế - Xã hội, Phó Trưởng ban Ban Pháp chế HĐND thị xã, khảo sát việc thực hiện thông báo kết luận của TT HĐND về quản lý đất công, quản lý XD dân dụng trên địa bàn phường Ngã Bảy. Tập trung tại UBND phường cùng đi khảo sát.

THỨ SÁU 01/11/2019:

- 7 giờ, Phó Chủ tịch TT - HĐND thị xã dự Lễ khánh thành “Điểm sinh hoạt, vui chơi cho thanh thiếu nhi” năm 2019. Điểm tại Công viên Đoàn văn Chia, KVIII, phường Ngã Bảy.

 - 7 giờ 30, Phó Trưởng ban Ban Pháp chế,  Phó Trưởng ban Ban Kinh tế - Xã hội HĐND thị xã, giải quyết công việc tại cơ quan (cả ngày).

Đã ký và phát hành

 

CÙNG CHUYÊN MỤC

BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH

THÔNG BÁO

MỤC TIÊU, VỊ TRÍ, VAI TRÒ VÀ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ XÂY DỰNG XÃ, PHƯỜNG, THỊ TRẤN ĐẠT CHUẨN TIẾP CẬN PHÁP LUẬT GẮN VỚI XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI
V/v công bố đường dây nóng và hộp thư điện tử của Thành ủy Ngã Bảy
V/v Nghỉ Lễ 30/4 và Quốc tế lao động 01/5 năm 2021
V/v Nghỉ Giỗ tổ Hùng Vương năm 2021
V/v Nghỉ Tết Nguyên đán Tân Sửu năm 2021
Về việc kết quả xét tuyển viên chức năm 2020 của Ủy ban nhân dân thành phố Ngã Bảy

DANH MỤC

CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH

ỨNG DỤNG

DỊCH VỤ CÔNG TT

LIÊN KẾT WEBSITE