LỊCH LÀM VIỆC CỦA LÃNH ĐẠO HĐND THỊ XÃ NGÃ BẢY TỪ NGÀY 22/7 - 26/7/2019
Huỳnh Thanh Cần 23/07/2019 10:21

 

THỨ HAI 22/7/2019:

- 7 giờ 30, Phó Chủ tịch TT - HĐND, Phó Trưởng ban Ban Pháp chế HĐND thị xã tiếp xúc cử tri tại phường Lái Hiếu.

- 7 giờ 30, Phó Trưởng ban Kinh tế - Xã hội HĐND thị xã tiếp xúc cử tri tại xã Đại Thành.

- 7 giờ 30, Phó Chủ tịch HĐND thị xã, giải quyết công việc tại cơ quan (cả ngày).

- 13 giờ 30, Phó Chủ tịch TT - HĐND, Phó Trưởng ban Ban Pháp chế HĐND thị xã tiếp xúc cử tri tại phường Hiệp Thành.

- 13 giờ 30, Phó Trưởng ban Ban Kinh tế - Xã hội HĐND thị xã tiếp xúc cử tri tại phường Ngã Bảy.

THỨ BA 23/7/2019:

- 7 giờ 30,  Các Phó Chủ tịch HĐND thị xã, giải quyết công việc tại cơ quan (cả ngày).

- 7 giờ 30, Phó Trưởng ban Ban Kinh tế - Xã hội, Phó Trưởng ban Ban Pháp chế HĐND thị xã, giải quyết công việc tại cơ quan (cả ngày).

 THỨ TƯ 24/7/2019:

- 7 giờ 30, Các Phó Chủ tịch HĐND thị xã, giải quyết công việc tại cơ quan.

- 15 giờ, Phó Chủ tịch TT - HĐND thị xã Họp Ban Thường vụ Thị ủy. Điểm tại phòng họp số 2 Thị ủy.

- 7 giờ 30, Phó Trưởng ban Ban Kinh tế - xã hội, Phó Trưởng ban Ban Pháp chế HĐND thị xã giải quyết công việc tại cơ quan.

- 18 giờ 30, Phó Trưởng ban Ban Kinh tế - xã hội HĐND thị xã dự Lễ thắp nến tri ân. Tại nghĩa trang liệt sĩ thị xã Ngã Bảy-PH.

THỨ NĂM 25/7/2019

- 7 giờ 30, Phó Chủ tịch TT - HĐND thị xã học lớp bồi dưỡng kiến thức cán bộ nguồn cấp tỉnh năm 2019. Điểm tại Trường Chính trị tỉnh (đến ngày 27/7).

- 7 giờ 30, Phó Chủ tịch HĐND thị xã, giải quyết công việc tại cơ quan.

- 6 giờ, Phó Trưởng ban Ban Kinh tế - xã hội, Phó Trưởng ban Ban Pháp chế HĐND thị xã dự Lễ viếng nghĩa trang liệt sĩ nhân kỷ niệm 72 năm ngày TBLS. Tại nghĩa trang liệt sĩ thị xã Ngã Bảy-PH.

THỨ SÁU 26/7/2019:

- 7 giờ 30, Phó Chủ tịch HĐND thị xã, giải quyết công việc tại cơ quan.

- 8 giờ, Phó Trưởng ban Ban Kinh tế - xã hội HĐND thị xã dự Hội nghị tuyên truyền hình thức tập trung nội dung thiết thực và gặp gỡ lắng nghe ý kiến cán bộ hưu trí và nhân dân cấp thị xã đợt 2/2019. Điểm tại Hội trường UBND phường Lái Hiếu.

- 7 giờ 30, Phó Trưởng ban Ban Pháp chế HĐND thị xã, giải quyết công việc tại cơ quan.

Đã ký và phát hành

 

CÙNG CHUYÊN MỤC

BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH

THÔNG BÁO

MỤC TIÊU, VỊ TRÍ, VAI TRÒ VÀ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ XÂY DỰNG XÃ, PHƯỜNG, THỊ TRẤN ĐẠT CHUẨN TIẾP CẬN PHÁP LUẬT GẮN VỚI XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI
V/v công bố đường dây nóng và hộp thư điện tử của Thành ủy Ngã Bảy
V/v Nghỉ Lễ 30/4 và Quốc tế lao động 01/5 năm 2021
V/v Nghỉ Giỗ tổ Hùng Vương năm 2021
V/v Nghỉ Tết Nguyên đán Tân Sửu năm 2021
Về việc kết quả xét tuyển viên chức năm 2020 của Ủy ban nhân dân thành phố Ngã Bảy

DANH MỤC

CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH

ỨNG DỤNG

DỊCH VỤ CÔNG TT

LIÊN KẾT WEBSITE