LỊCH LÀM VIỆC CỦA LÃNH ĐẠO HĐND THỊ XÃ NGÃ BẢY TỪ NGÀY 19/8 - 24/8/2019
Huỳnh Thanh Cần 19/08/2019 16:21

THỨ HAI 19/8/2019:

- 7 giờ 30, Phó Chủ tịch TT - HĐND thị xã, giải quyết công việc tại cơ quan.

- 7 giờ 30, Phó Chủ tịch HĐND thị xã, giải quyết công việc tại cơ quan (cả ngày).

- 7 giờ 30, Phó Trưởng ban Ban Kinh tế - Xã hội, Phó Trưởng ban Ban Pháp chế HĐND thị xã, giải quyết công việc tại cơ quan.

- 13 giờ 30, Phó Trưởng ban Ban Pháp chế HĐND thị xã đi cơ sở tại xã Hiệp Lợi. Điểm tại trụ sở xã Hiệp Lợi. 

- 13 giờ 30, Phó Trưởng ban Ban Kinh tế - Xã hội HĐND thị xã cơ sở tại xã Tân Thành. Điểm tại trụ sở xã Tân Thành.

THỨ BA 20/8/2019:

- 7 giờ 30, Phó Chủ tịch TT - HĐND thị xã dự Lễ Kỷ niệm thành lập huyện Phú Giáo. Điểm tại huyện Phú Giáo tỉnh Bình Dương (cả ngày).

 - 7 giờ 30, Phó Chủ tịch HĐND thị xã làm việc với các ngành về việc rà soát việc thực hiện các kết luận của Thường trực, Ban Thường vụ có liên quan đến công tác phê duyệt, rà soát, điều chỉnh quy hoạch và việc thực hiện kế hoạch chuyên đề về “Tăng cường công tác quản lý trật tự đô thị, trật tự xây dựng trên địa bàn thị xã”; công tác khai thác quỹ đất trên địa bàn. Điểm tại phòng họp số 2 Thị ủy.

- 7 giờ 30, Phó Trưởng ban Ban Kinh tế - Xã hội, Phó Trưởng ban Ban Pháp chế HĐND thị xã, giải quyết công việc tại cơ quan.

- 13 giờ 30, Các Phó Chủ tịch HĐND thị xã, Phó Trưởng ban Ban Kinh tế - Xã hội, Phó Trưởng ban Ban Pháp chế HĐND thị xã, giải quyết công việc tại cơ quan.

THỨ TƯ 21/8/2019:

- 7 giờ 30, Phó Chủ tịch TT - HĐND thị xã họp Ban Thường vụ Thị ủy về việc góp ý vị trí và phương án thiết kế cổng chào thị xã, điều chỉnh quy hoạch khu đất dự trữ thị xã và thông qua kế hoạch đầu tư công và khai thác quỹ đất năm 2020. Điểm tại phòng họp số 2 Thị ủy.

- 7 giờ 30, Phó Chủ tịch HĐND thị xã, giải quyết công việc tại cơ quan. (cả ngày).

- 7 giờ 30, Phó Trưởng ban Ban Kinh tế - xã hội, Phó Trưởng ban Ban Pháp chế HĐND thị xã tiếp công dân định kỳ. Điểm tại Trụ sở Tiếp công dân thị xã.

THỨ NĂM 22/8/2019

- 7 giờ 30, Các Phó Chủ tịch HĐND thị xã giải quyết công việc tại cơ quan (cả ngày).

- 7 giờ 30, Phó Trưởng ban Ban Kinh tế - xã hội, Phó Trưởng ban Ban Pháp chế HĐND thị xã giải quyết công việc tại cơ quan (cả ngày).

THỨ SÁU 23/8/2019:

 - 7 giờ 30, Các Phó Chủ tịch HĐND thị xã, dự Hội nghị hướng dẫn xây dựng Văn kiện trình Đại hội Đảng các cấp, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Điểm tại Trung tâm Hội nghị thị xã.

 - 7 giờ 30, Phó Trưởng ban Ban Kinh tế - xã hội, Phó Trưởng ban Ban Pháp chế HĐND thị xã giải quyết công việc tại cơ quan.

- 13 giờ 30, Các Phó Chủ tịch HĐND thị xã, Phó Trưởng ban Ban Kinh tế - Xã hội, Phó Trưởng ban Ban Pháp chế HĐND thị xã họp Thường trực HĐND thị xã về việc rà soát các kiến nghị của cử tri. Điểm tại phòng họp số 2 Thị ủy.

THỨ BẢY 24/8/2019:

- 7 giờ 30, Phó Chủ tịch TT - HĐND thị xã, Phó Trưởng ban Ban Kinh tế - Xã hội, Phó Trưởng ban Ban Pháp chế HĐND thị xã dự họp mặt kỷ niệm 74 năm Ngày truyền thống Văn phòng các cơ quan hành chính nhà nước 28/8. Điểm tại UBND huyện Châu Thành.

Đã ký và phát hành

 

CÙNG CHUYÊN MỤC

BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH

THÔNG BÁO

MỤC TIÊU, VỊ TRÍ, VAI TRÒ VÀ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ XÂY DỰNG XÃ, PHƯỜNG, THỊ TRẤN ĐẠT CHUẨN TIẾP CẬN PHÁP LUẬT GẮN VỚI XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI
V/v công bố đường dây nóng và hộp thư điện tử của Thành ủy Ngã Bảy
V/v Nghỉ Lễ 30/4 và Quốc tế lao động 01/5 năm 2021
V/v Nghỉ Giỗ tổ Hùng Vương năm 2021
V/v Nghỉ Tết Nguyên đán Tân Sửu năm 2021
Về việc kết quả xét tuyển viên chức năm 2020 của Ủy ban nhân dân thành phố Ngã Bảy

DANH MỤC

CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH

ỨNG DỤNG

DỊCH VỤ CÔNG TT

LIÊN KẾT WEBSITE