LỊCH LÀM VIỆC CỦA LÃNH ĐẠO HĐND THỊ XÃ NGÃ BẢY TỪ NGÀY 12/8 - 16/8/2019
Huỳnh Thanh Cần 12/08/2019 15:44

 

THỨ HAI 12/8/2019:

- 7 giờ 30, Phó Chủ tịch TT - HĐND thị xã dự Hội nghị gặp gỡ, lắng nghe ý kiến, kiến nghị của các tổ chức, cá nhân, dân tộc, tôn giáo trên địa bàn. Điểm tại trung tâm Hội nghị thị xã.

- 7 giờ 30, Phó Chủ tịch HĐND thị xã, giải quyết công việc tại cơ quan (cả ngày).

- 7 giờ 30, Phó Trưởng ban Ban Kinh tế - Xã hội, Phó Trưởng ban Ban Pháp chế HĐND thị xã, giải quyết công việc tại cơ quan (cả ngày).

THỨ BA 13/8/2019:

- 7 giờ 30, Các Phó Chủ tịch HĐND thị xã, giải quyết công việc tại cơ quan.

- 7 giờ 30, Phó Trưởng ban Ban Kinh tế - Xã hội, Phó Trưởng ban Ban Pháp chế HĐND thị xã, giải quyết công việc tại cơ quan.

- 13 giờ 30, Các Phó Chủ tịch HĐND thị xã, Phó Trưởng ban Ban Kinh tế - Xã hội, Phó Trưởng ban Ban Pháp chế HĐND thị xã Họp Thường trực HĐND thị xã tháng 8 năm 2019. Điểm tại phòng họp trực tuyến UBND thị xã.

THỨ TƯ 14/8/2019:

- 7 giờ 30, Phó Chủ tịch TT - HĐND thị xã dự buổi gặp gỡ, lắng nghe ý kiến Nhân dân phường Hiệp Thành. Điểm tại Hội trường phường Hiệp Thành.

- 7 giờ 30, Phó Chủ tịch HĐND thị xã, giải quyết công việc tại cơ quan. (cả ngày).

- 7 giờ 30, Phó Trưởng ban Ban Kinh tế - xã hội, Phó Trưởng ban Ban Pháp chế HĐND thị xã tiếp công dân định kỳ. Điểm tại Trụ sở Tiếp công dân thị xã.

THỨ NĂM 15/8/2019

- 7 giờ 30, Phó Chủ tịch TT - HĐND thị xã Họp đóng góp bảng tóm tắt tiểu sử của người được đặt tên đường trên địa bàn thị xã. Điểm tại phòng họp lầu 2 UBND thị xã.

- 7 giờ 30, Phó Chủ tịch HĐND thị xã, giải quyết công việc tại cơ quan (cả ngày).

- 7 giờ 30, Phó Trưởng ban Ban Kinh tế - xã hội, Phó Trưởng ban Ban Pháp chế HĐND thị xã giải quyết công việc tại cơ quan (cả ngày).

THỨ SÁU 16/8/2019:

 - 7 giờ 30, Các Phó Chủ tịch HĐND thị xã, giải quyết công việc tại cơ quan (cả ngày).

 - 7 giờ 30, Phó Trưởng ban Ban Kinh tế - xã hội, Phó Trưởng ban Ban Pháp chế HĐND thị xã giải quyết công việc tại cơ quan (cả ngày).

Đã ký và phát hành

 

CÙNG CHUYÊN MỤC

BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH

THÔNG BÁO

MỤC TIÊU, VỊ TRÍ, VAI TRÒ VÀ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ XÂY DỰNG XÃ, PHƯỜNG, THỊ TRẤN ĐẠT CHUẨN TIẾP CẬN PHÁP LUẬT GẮN VỚI XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI
V/v công bố đường dây nóng và hộp thư điện tử của Thành ủy Ngã Bảy
V/v Nghỉ Lễ 30/4 và Quốc tế lao động 01/5 năm 2021
V/v Nghỉ Giỗ tổ Hùng Vương năm 2021
V/v Nghỉ Tết Nguyên đán Tân Sửu năm 2021
Về việc kết quả xét tuyển viên chức năm 2020 của Ủy ban nhân dân thành phố Ngã Bảy

DANH MỤC

CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH

ỨNG DỤNG

DỊCH VỤ CÔNG TT

LIÊN KẾT WEBSITE