LỊCH LÀM VIỆC CỦA LÃNH ĐẠO HĐND THỊ XÃ NGÃ BẢY TỪ NGÀY 09/9 - 13/9/2019
Huỳnh Thanh Cần 10/09/2019 10:21

 

THỨ HAI 09/9/2019:

- 7 giờ 30, Các Phó Chủ tịch  HĐND thị xã, Phó Trưởng ban Ban Kinh tế - Xã hội, Phó Trưởng ban Ban Pháp chế HĐND thị xã họp chuẩn bị Hội nghị giao ban giữa Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh với Thường trực HĐND các huyện, thị xã, thành phố lần thứ 7. Điểm tại phòng họp số 2 Thị ủy.

- 13 giờ 30, Các Phó Chủ tịch  HĐND thị xã, Phó Trưởng ban Ban Kinh tế - Xã hội, Phó Trưởng ban Ban Pháp chế HĐND thị xã họp Thường trực HĐND tháng 9/2019. Điểm tại phòng họp trực tuyến UBND thị xã.

- 15 giờ 30, Các Phó Chủ tịch  HĐND thị xã, Phó Trưởng ban Ban Kinh tế - Xã hội, Phó Trưởng ban Ban Pháp chế HĐND thị xã làm việc với Văn phòng HĐND tỉnh chuẩn bị Hội nghị giao ban. Điểm tại phòng họp lầu 2 UBND thị xã.

THỨ BA 10/9/2019:

- 7 giờ 30, Các Phó Chủ tịch HĐND thị xã, giải quyết công việc tại cơ quan (cả ngày).

- 7 giờ 30, Phó Trưởng ban Ban Kinh tế - Xã hội, Phó Trưởng ban Ban Pháp chế HĐND thị xã, giải quyết công việc tại cơ quan (cả ngày).

THỨ TƯ 11/9/2019:

- 7 giờ 30, Các Phó Chủ tịch HĐND thị xã, giải quyết công việc tại cơ quan (cả ngày).

- 7 giờ 30, Phó Trưởng ban Ban Kinh tế - xã hội, Phó Trưởng ban Ban Pháp chế HĐND thị xã tiếp công dân. Điểm tại Ban tiếp công dân thị xã.

THỨ NĂM 12/9/2019

- 7 giờ 30, Phó Chủ tịch HĐND thị xã, Phó Trưởng ban Ban Kinh tế - Xã hội, Phó Trưởng ban Ban Pháp chế HĐND thị xã, giải quyết công việc tại cơ quan.

- 9 giờ, Phó Chủ tịch TT - HĐND thị xã dự họp góp ý kế hoạch đoàn cưỡng chế hộ ông Lê Hoàng Dân. Điểm tại phòng họp trực tuyến UBND thị xã.

- 13 giờ 30, Các Phó Chủ tịch  HĐND thị xã, Phó Trưởng ban Ban Kinh tế - Xã hội, Phó Trưởng ban Ban Pháp chế HĐND thị xã họp Hội nghị giao ban giữa Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh với Thường trực Hội đồng nhân dân các huyện, thị xã, thành phố lần thứ 7. Điểm tại trung tâm Hội nghị thị xã.

THỨ SÁU 13/9/2019:

- 7 giờ, Phó Chủ tịch TT - HĐND thị xã dự Diễn tập chiến đấu phòng thủ phường Hiệp Thành. Điểm tại phường Hiệp Thành.

- 7 giờ 30, Phó Chủ tịch  HĐND thị xã, Phó Trưởng ban Ban Kinh tế - Xã hội, Phó Trưởng ban Ban Pháp chế HĐND thị xã, giải quyết công việc tại cơ quan.

- 14 giờ, Các Phó Chủ tịch  HĐND thị xã, Phó Trưởng ban Ban Kinh tế - Xã hội, Phó Trưởng ban Ban Pháp chế HĐND thị xã họp chi bộ Văn phòng HĐND - UBND thị xã. Điểm tại phòng họp trực tuyến UBND thị xã.

Đã ký và phát hành

 

CÙNG CHUYÊN MỤC

BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH

THÔNG BÁO

MỤC TIÊU, VỊ TRÍ, VAI TRÒ VÀ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ XÂY DỰNG XÃ, PHƯỜNG, THỊ TRẤN ĐẠT CHUẨN TIẾP CẬN PHÁP LUẬT GẮN VỚI XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI
V/v công bố đường dây nóng và hộp thư điện tử của Thành ủy Ngã Bảy
V/v Nghỉ Lễ 30/4 và Quốc tế lao động 01/5 năm 2021
V/v Nghỉ Giỗ tổ Hùng Vương năm 2021
V/v Nghỉ Tết Nguyên đán Tân Sửu năm 2021
Về việc kết quả xét tuyển viên chức năm 2020 của Ủy ban nhân dân thành phố Ngã Bảy

DANH MỤC

CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH

ỨNG DỤNG

DỊCH VỤ CÔNG TT

LIÊN KẾT WEBSITE