LỊCH LÀM VIỆC CỦA LÃNH ĐẠO HĐND THỊ XÃ NGÃ BẢY TỪ NGÀY 09/12 - 13/12/2019
Huỳnh Thanh Cần 09/12/2019 13:27

 

THỨ HAI 09/12/2019:

- 7 giờ 30, Phó Chủ tịch TT - HĐND, Phó Trưởng ban Ban Pháp chế HĐND thị xã dự Họp thẩm tra các báo cáo trình kỳ thứ 14 HĐND họp của Ban Pháp chế. Điểm tại phòng họp lầu 2 UBND thị xã.

- 13 giờ 30, Phó Chủ tịch TT - HĐND thị xã làm việc định kỳ với Ban Thường vụ Đảng ủy phường Lái Hiếu về tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, xây dựng hệ thống chính trị năm 2019 và phương hướng, nhiệm vụ  năm 2020. Điểm tại phường Lái Hiếu.

- 7 giờ 30, Phó Trưởng ban Ban Kinh tế - Xã hội HĐND thị xã, giải quyết công việc tại cơ quan (cả ngày).

THỨ BA 10/12/2019:

- 7 giờ 30, Phó Chủ tịch TT - HĐND thị xã làm việc định kỳ với Ban Thường vụ Đảng ủy phường Ngã Bảy về tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, xây dựng hệ thống chính trị năm 2019 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2020. Điểm tại phường Ngã Bảy.

- 13 giờ 30, Phó Chủ tịch TT - HĐND thị xã, giải quyết công việc tại cơ quan.

- 7 giờ 30, Phó Trưởng ban Ban Kinh tế - Xã hội, Phó Trưởng ban Ban Pháp chế HĐND thị xã, giải quyết công việc tại cơ quan (cả ngày).

THỨ TƯ 11/12/2019:

- 7 giờ 30, Phó Chủ tịch TT - HĐND thị xã dự họp Thường trực Thị ủy. Mời. Điểm tại phòng họp số 2 Thị ủy.

- 13 giờ 30, Phó Chủ tịch TT - HĐND thị xã dự Hội nghị triển khai Kế hoạch, Hướng dẫn đánh giá, kiểm điểm tổ chức đảng và đảng viên năm 2019; hướng dẫn các chi bộ trực thuộc Đảng ủy cơ sở bầu đoàn đại biểu dự đại hội Đảng bộ cơ sở. Điểm tại phòng họp số 4 Thị ủy.

 - 7 giờ 30, Phó Trưởng ban Ban Kinh tế - Xã hội, Phó Trưởng ban Ban Pháp chế HĐND thị xã Tiếp công dân. Điểm tại Ban tiếp công dân thị xã.

THỨ NĂM 12/12/2019

- 7 giờ 30, Phó Chủ tịch TT - HĐND, Phó Trưởng ban Ban Kinh tế - Xã hội và Phó Trưởng ban Ban Pháp chế HĐND thị xã dự kỳ họp thứ 14 HĐND thị xã Ngã Bảy khóa XI, nhiệm kỳ 2016 - 2021. Điểm tại Trung tâm hội nghị thị xã (cả ngày).

THỨ SÁU 13/12/2019:

- 7 giờ 30, Phó Chủ tịch TT - HĐND, Phó Trưởng ban Ban Kinh tế - Xã hội và Phó Trưởng ban Ban Pháp chế HĐND thị xã dự kỳ họp thứ 14 HĐND thị xã Ngã Bảy khóa XI, nhiệm kỳ 2016 - 2021. Điểm tại Trung tâm hội nghị thị xã (cả ngày).

Đã ký và phát hành

 

CÙNG CHUYÊN MỤC

BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH

THÔNG BÁO

V/v Nghỉ Tết Nguyên đán Tân Sửu năm 2021
Về việc kết quả xét tuyển viên chức năm 2020 của Ủy ban nhân dân thành phố Ngã Bảy
Về việc triệu tập thí sinh tham dự vòng 2 kỳ xét tuyển viên chức thành phố Ngã Bảy năm 2020
Danh sách thí sinh đủ điều kiện dự xét tuyển viên chức năm 2020 (vòng 2)
V/v Nghỉ Tết Dương lịch năm 2021
Về việc tuyển dụng viên chức thành phố Ngã Bảy năm 2020

DANH MỤC

CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH

ỨNG DỤNG

DỊCH VỤ CÔNG TT

LIÊN KẾT WEBSITE