LỊCH LÀM VIỆC CỦA LÃNH ĐẠO HĐND THỊ XÃ NGÃ BẢY TỪ NGÀY 03/9 - 06/9/2019
Huỳnh Thanh Cần 04/09/2019 16:45

 

THỨ HAI 02/9/2019:

Nghỉ lễ 02/9/2019

THỨ BA 03/9/2019:

- 6 giờ 45, Phó Chủ tịch HĐND thị xã, Phó Trưởng ban Ban Kinh tế - Xã hội, Phó Trưởng ban Ban Pháp chế HĐND thị xã dự chào cờ và sinh hoạt tư tưởng đầu tháng 9/2019. Điểm tại Trung tâm hành chính thị xã.

- 7 giờ 30, Phó Chủ tịch TT - HĐND thị xã dự Hội nghị lấy ý kiến đóng góp đối với dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức. Phòng họp số 01 UBND tỉnh Hậu Giang (Cả ngày)

- 7 giờ 30, Phó Chủ tịch HĐND thị xã, giải quyết công việc tại cơ quan (cả ngày).

- 7 giờ 30, Phó Trưởng ban Ban Kinh tế - Xã hội, Phó Trưởng ban Ban Pháp chế HĐND thị xã, giải quyết công việc tại cơ quan (cả ngày).

- 18 giờ 30, Phó Trưởng ban Ban Kinh tế - Xã hội HĐND thị xã dự Chương trình công diễn báo cáo và thi diễn chính thức chương trình, kịch bản tham dự hội thi các hoạt động tuyên truyền. Điểm tại Trung tâm VHTT-TT thị xã.

THỨ TƯ 04/9/2019:

- 7 giờ 30, Phó Chủ tịch TT - HĐND, Phó Trưởng ban Ban Kinh tế - Xã hội, Phó Trưởng ban Ban Pháp chế HĐND thị xã kiểm tra, giám sát địa bàn xã Tân Thành.

- 13 giờ 30, Phó Chủ tịch TT - HĐND, Phó Trưởng ban Ban Kinh tế - xã hội, Phó Trưởng ban Ban Pháp chế HĐND thị xã kiểm tra, giám sát địa bàn  phường Lái Hiếu.

- 7 giờ 30, Phó Chủ tịch HĐND thị xã, giải quyết công việc tại cơ quan (cả ngày).

THỨ NĂM 05/8/2019

- 7 giờ, Phó Chủ tịch TT - HĐND thị xã dự Lễ khai giảng năm học 2019 - 2020. Điểm tại Trường THPT Nguyễn Minh Quang.

- 13 giờ 30, Phó Chủ tịch TT - HĐND thị xã, Phó Trưởng ban Ban Kinh tế - xã hội, Phó Trưởng ban Ban Pháp chế HĐND thị xã kiểm tra, giám sát địa bàn xã Hiệp Lợi.

- 7 giờ 30, Phó Chủ tịch HĐND thị xã giải quyết công việc tại cơ quan (cả ngày).

- 7 giờ, Phó Trưởng ban Ban Kinh tế - Xã hội HĐND thị xã dự Lễ khai giảng năm học 2019 - 2020. Điểm tại Trường Mẫu giáo Phong Lan.

- 7 giờ, Phó Trưởng ban Ban Pháp chế HĐND thị xã dự Lễ khai giảng năm học 2019 - 2020. Điểm tại Trung tâm GDNN - GDTX thị xã.

THỨ SÁU 06/9/2019:

 - 7 giờ 30, Phó Chủ tịch TT - HĐND thị xã, Phó Trưởng ban Ban Kinh tế - Xã hội, Phó Trưởng ban Ban Pháp chế HĐND thị xã kiểm tra, giám sát địa bàn  phường phường Ngã Bảy.

- 15 giờ, Phó Chủ tịch TT - HĐND thị xã họp BCH

- 7 giờ 30, Phó Chủ tịch HĐND thị xã giải quyết công việc tại cơ quan.

- 7 giờ 30, Phó Trưởng ban Ban Kinh tế - xã hội, Phó Trưởng ban Ban Pháp chế HĐND thị xã giải quyết công việc tại cơ quan.

Đã ký và phát hành

 

CÙNG CHUYÊN MỤC

BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH

THÔNG BÁO

MỤC TIÊU, VỊ TRÍ, VAI TRÒ VÀ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ XÂY DỰNG XÃ, PHƯỜNG, THỊ TRẤN ĐẠT CHUẨN TIẾP CẬN PHÁP LUẬT GẮN VỚI XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI
V/v công bố đường dây nóng và hộp thư điện tử của Thành ủy Ngã Bảy
V/v Nghỉ Lễ 30/4 và Quốc tế lao động 01/5 năm 2021
V/v Nghỉ Giỗ tổ Hùng Vương năm 2021
V/v Nghỉ Tết Nguyên đán Tân Sửu năm 2021
Về việc kết quả xét tuyển viên chức năm 2020 của Ủy ban nhân dân thành phố Ngã Bảy

DANH MỤC

CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH

ỨNG DỤNG

DỊCH VỤ CÔNG TT

LIÊN KẾT WEBSITE