SƠ KẾT 6 THÁNG ĐẦU NĂM THỰC HIỆN QUY CHẾ DÂN CHỦ Ở CƠ SỞ, CÔNG TÁC DÂN VẬN CHÍNH QUYỀN, CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH, CÔNG VỤ VÀ ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
Huỳnh Thanh Cần 19/07/2021 10:38

UBND thành phố vừa tổ chức hội nghị sơ kết thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở, công tác dân vận chính quyền, cải cách hành chính, công vụ và ứng dụng công nghệ thông tin 6 tháng đầu năm, triển khai phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2021.

 

 

Trong 6 tháng đầu năm 2021, thành phố đã tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 góp phần thực hiện tốt QCDC ở cơ sở và công tác dân vận chính quyền; Ban Chỉ đạo thực hiện QCDC ở cơ sở thành phố, Tổ thực hiện QCDC của các cơ quan, đơn vị và xã, phường kiện toàn kịp thời; các cơ quan, đơn vị tổ chức thành công Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức năm 2020; Mô hình CCHC tiếp tục được duy trì; tổ chức thành công Hội thi tuyên truyền CCHC; ứng dụng công nghệ thông tin tiếp tục được quan tâm chỉ đạo, thực hiện nhất là thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức 3, 4.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, ông Bùi Việt Hà, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND thành phố đề nghị các cấp, các ngành nhanh chóng rà soát, khắc phục các hạn chế 6 tháng đầu năm và thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm trong 6 tháng cuối năm như sau: quán triệt  triển khai thực hiện các văn bản chỉ đạo của Tỉnh, Thành phố, rà soát tiến độ thực hiện các Kế hoạch đã ban hành về thực hiện QCDC ở sở, Dận vận chính quyền; phát huy vai trò, trách nhiệm người đứng đầu trong việc giám sát, triển khai thực hiện; nâng cao vai trò giám sát của Ban Thanh tra nhân dân; thực hiện và nhân rộng các mô hình “Dân vận khéo”, Mô hình Chính quyền thân thiện, Mô hình Cải cách hành chính; thực hiện tốt tổ chức đánh giá, xếp loại QCDC ở cơ sở, dân vận chính quyền và cải cách hành chính đối với các cơ quan, đơn vị sự nghiệp thuộc UBND thành phố, cơ quan ngành dọc trên địa bàn thành phố; tăng cường kiểm tra công vụ thường xuyên và đột xuất, kịp thời chấn chỉnh chế độ thực thi công vụ; tổ chức niêm yết, kiểm soát TTHC và thực hiện cơ chế một cửa, một cửa  liên thông; đề xuất, kiến nghị giải quyết khó khăn, vướng mắc trong triển khai thực hiện Bộ Chỉ số CCHC năm 2021; sớm đưa Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả thành phố theo mô hình Trung tâm Phục vụ hành chính công đi vào hoạt động vào ngày 26/7/2021.

 

Minh Triều
CÙNG CHUYÊN MỤC

BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH

THÔNG BÁO

MỤC TIÊU, VỊ TRÍ, VAI TRÒ VÀ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ XÂY DỰNG XÃ, PHƯỜNG, THỊ TRẤN ĐẠT CHUẨN TIẾP CẬN PHÁP LUẬT GẮN VỚI XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI
V/v công bố đường dây nóng và hộp thư điện tử của Thành ủy Ngã Bảy
V/v Nghỉ Lễ 30/4 và Quốc tế lao động 01/5 năm 2021
V/v Nghỉ Giỗ tổ Hùng Vương năm 2021
V/v Nghỉ Tết Nguyên đán Tân Sửu năm 2021
Về việc kết quả xét tuyển viên chức năm 2020 của Ủy ban nhân dân thành phố Ngã Bảy

DANH MỤC

CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH

ỨNG DỤNG

DỊCH VỤ CÔNG TT

LIÊN KẾT WEBSITE