KIỂM TRA VIỆC THỰC HIỆN CHỈ THỊ SỐ 08 CỦA CHỦ TỊCH UBND TỈNH HẬU GIANG ĐỐI VỚI CÁC CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG
Huỳnh Thanh Cần 21/07/2021 08:33

Thực hiện Công văn số 1202/SXD-QLXD ngày 18 tháng 7 năm 2021 của sở Xây dựng tỉnh Hậu Giang về việc triển khai các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 theo tinh thần nội dung Chỉ thị số 08/CT-UBND ngày 18 tháng 7 năm 2021 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hậu Giang; Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng thành phố đã tiến hành kiểm tra việc thực hiện Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 31 tháng 3 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ và Chỉ thị số 08/CT-UBND ngày 18 tháng 7 năm 2021 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hậu Giang tại các công trình xây dựng trên địa bàn thành phố.

 

 

Qua kiểm tra thực tế, đoàn kiểm tra ghi nhận hầu hết các công trình đều chấp hành tốt qui định về phòng chống dịch Covid-19 theo thông điệp 5K. Tại vị trí công trình đều có bố trí nước rữa tay sát khuẩn và khẩu trang cho người lao động.

 

Ban Quản lý dự án ĐTXD
CÙNG CHUYÊN MỤC

BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH

THÔNG BÁO

MỤC TIÊU, VỊ TRÍ, VAI TRÒ VÀ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ XÂY DỰNG XÃ, PHƯỜNG, THỊ TRẤN ĐẠT CHUẨN TIẾP CẬN PHÁP LUẬT GẮN VỚI XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI
V/v công bố đường dây nóng và hộp thư điện tử của Thành ủy Ngã Bảy
V/v Nghỉ Lễ 30/4 và Quốc tế lao động 01/5 năm 2021
V/v Nghỉ Giỗ tổ Hùng Vương năm 2021
V/v Nghỉ Tết Nguyên đán Tân Sửu năm 2021
Về việc kết quả xét tuyển viên chức năm 2020 của Ủy ban nhân dân thành phố Ngã Bảy

DANH MỤC

CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH

ỨNG DỤNG

DỊCH VỤ CÔNG TT

LIÊN KẾT WEBSITE