TỔNG KẾT CÔNG TÁC QUỐC PHÒNG QUÂN SỰ ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2020
Huỳnh Thanh Cần 14/01/2021 23:56

Sáng ngày 14/01/2021, BCH Quân sự thành phố Ngã Bảy đã tổng kết công tác quốc phòng, quân sự địa phương năm 2020.

 

 

Năm qua, BCH Quân sự thành phố đã chỉ đạo chặt chẽ việc lập kế hoạch xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân trong khu vực phòng thủ của thành phố. Kiện toàn BCĐ phòng không nhân dân, hội đồng nghĩa vụ quân sự thành phố. Chủ động tham gia góp ý trong việc quy hoạch kết hợp phát triển kinh tế, xã hội với củng cố, tăng cường thế trận quốc phòng, an ninh. Duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu. Xây dựng hệ thống kế hoạch ứng phó thiên tai, tìm kiếm cứu nạn. Tổ chức huấn luyện tập các phương án chiến đấu tại chỗ và phòng chống cháy nổ được 15 cuộc với 420 lượt đồng chí tham gia. Xây dựng lực lượng thường trực đạt 96,5% so với biên chế, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Kết quả tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2020 đạt 100%. Sắp xếp các đơn vị dự bị động viên lực lượng đạt  96,2%. Khả năng huy động lực lượng dự bị động viên khi có tình huống đạt khoảng 60 đến 70% chỉ tiêu tỉnh giao. Xây dựng lực lượng dân quân tự vệ đạt 2,01% so với dân số, trang bị vũ khí công cụ hỗ trợ đúng theo quy định. Hằng năm hội thi mô hình học cụ, đồ dùng huấn luyện và hội thao 03 môn quân sự phối hợp diễn ra sôi nổi.

Nhiệm vụ trọng tâm năm 2021, BCH Quân sự thành phố đặt ra 13 chỉ tiêu để giữ vững quốc phòng an ninh, chủ động phòng ngừa, kiên quyết ngăn chặn, xử lý các tình huống, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chiến lược xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

 

Yến Linh
CÙNG CHUYÊN MỤC

BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH

THÔNG BÁO

V/v Nghỉ Tết Nguyên đán Tân Sửu năm 2021
Về việc kết quả xét tuyển viên chức năm 2020 của Ủy ban nhân dân thành phố Ngã Bảy
Về việc triệu tập thí sinh tham dự vòng 2 kỳ xét tuyển viên chức thành phố Ngã Bảy năm 2020
Danh sách thí sinh đủ điều kiện dự xét tuyển viên chức năm 2020 (vòng 2)
V/v Nghỉ Tết Dương lịch năm 2021
Về việc tuyển dụng viên chức thành phố Ngã Bảy năm 2020

DANH MỤC

CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH

ỨNG DỤNG

DỊCH VỤ CÔNG TT

LIÊN KẾT WEBSITE