KHAI GIẢNG LỚP BỒI DƯỠNG KIẾN THỨC QUỐC PHÒNG AN NINH ĐỐI TƯỢNG IV NĂM 2021
Huỳnh Thanh Cần 03/07/2021 13:25

Ngày 01/7/2021, Hội đồng giáo dục quốc phòng và an ninh thành phố Ngã Bảy đã khai giảng lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng an ninh đối tượng IV cho 35 học viên là các cán bộ, đảng viên ở các ban ngành, đoàn thể thành phố và các xã, phường. Đến dự có ông Đỗ Hoàng Nam, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Ngã Bảy và các ngành có liên quan. 

 

 

Trong thời gian 6 ngày các học viên được nghiên cứu 8 chuyên đề cơ bản về: các đường lối, quan điểm của Đảng Cộng sản Việt Nam, chính sách pháp luật của nhà nước Việt Nam về quốc phòng, an ninh; về pháp triển KT-XH gắn với tăng cường, củng cố QPAN và hoạt động đối ngoại trong tình hình mới; về bảo vệ an ninh chính trị, kinh tế, văn hóa, tư tưởng quản lý nhà nước về an ninh trật tự trong tình hình mới; về dân tộc, tôn giáo gắn với quốc phòng an ninh trong tình hình mới; phòng chống chiến lược “phòng chống chiến lược “Diễn biến hòa bình”, bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch đối với Việt Nam”; các vấn đề biên giới quốc gia và bảo vệ chủ quyền biển đảo việt Nam trong tình hình mới; phòng chống vi phạm pháp luật trên không gian mạng; xây dựng, quản lý lực lượng Dân quân tự vệ và lực lượng Dự bị động viên trong tình hình mới. Ngoài ra, các học viên còn được triển khai một số nội dung cơ bản của Luật Quốc phòng, Luật an ninh quốc gia, Luật nghĩa vụ quân sự, giáo dục quốc phòng và an ninh, Luật Dân quân tự vệ, biên giới quốc gia, biển Việt Nam và pháp lệnh dự bị động viên…

Thông qua lớp học này nhằm giúp các học viên nắm được những nội dung cơ bản về chủ trương, đường lối, quan điểm của Đảng và Nhà nước đối với nhiệm vụ quốc phòng - an ninh; đồng thời nhận biết những âm mưu, thủ đoạn mới trong diễn biến hòa bình của các thế lực thù địch trong tình hình mới. Qua đó, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của mỗi cán bộ, đảng viên đối với nhiệm vụ giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở địa phương trong tình hình mới.

 

Quốc Khánh
CÙNG CHUYÊN MỤC

BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH

THÔNG BÁO

MỤC TIÊU, VỊ TRÍ, VAI TRÒ VÀ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ XÂY DỰNG XÃ, PHƯỜNG, THỊ TRẤN ĐẠT CHUẨN TIẾP CẬN PHÁP LUẬT GẮN VỚI XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI
V/v công bố đường dây nóng và hộp thư điện tử của Thành ủy Ngã Bảy
V/v Nghỉ Lễ 30/4 và Quốc tế lao động 01/5 năm 2021
V/v Nghỉ Giỗ tổ Hùng Vương năm 2021
V/v Nghỉ Tết Nguyên đán Tân Sửu năm 2021
Về việc kết quả xét tuyển viên chức năm 2020 của Ủy ban nhân dân thành phố Ngã Bảy

DANH MỤC

CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH

ỨNG DỤNG

DỊCH VỤ CÔNG TT

LIÊN KẾT WEBSITE