TỔNG KẾT NGHỊ QUYẾT SỐ 03 VỀ ĐỔI MỚI KINH TẾ HỢP TÁC TRONG NÔNG NGHIỆP VÀ CHO Ý KIẾN 02 NGHỊ QUYẾT CHUYÊN ĐỀ CỦA THÀNH ỦY
Huỳnh Thanh Cần 21/01/2021 16:45

Thành ủy Ngã Bảy vừa tổng kết Nghị quyết số 03-NQ/TU về “Đổi mới kinh tế hợp tác trong nông nghiệp” và cho ý kiến 02 Nghị quyết chuyên đề của Thành ủy.

Qua 05 năm thực hiện Nghị quyết số 03-NQ/TU, thành phố đã thành lập mới 07 HTX nông nghiệp, nâng tổng số HTX hoạt động đúng luật HTX năm 2012 là 13 HTX với 212 thành viên, có 31 đảng viên. Tổng số vốn góp là 10,7 tỷ đồng, tổng doanh thu hàng năm đạt trên 18 tỷ đồng. Số HTX hoạt động có lãi chia cổ tức là 02 HTX nông nghiệp Đông Bình và HTX nuôi thủy sản Đại Thắng, tỷ lệ chia cổ tức bình quân 10% số vốn góp. Đối với tổ hợp tác, tính đến cuối năm 2020 là 65 tổ hợp tác với 1.300 tổ viên. Thành phố phối hợp với Liên minh HTX tỉnh Hậu Giang đã hỗ trợ cho 03 HTX vay vốn với tổng số tiền là 950 triệu đồng. Tổ chức chuyển giao khoa học kỹ thuật cho một số HTX. Tổ chức cho thành viên HTX nông nghiệp đi tham quan mô hình “sản xuất giống cây trồng”, nhiều hội thảo được diễn ra tạo điều kiện cho doanh nghiệp bao tiêu đầu ra cho các HTX. Đã có 05 tập thể, 10 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác đổi mới kinh tế hợp tác trong nông nghiệp trên địa bàn thành phố giai đoạn 2016 - 2020 được UBND Thành phố khen thưởng.

 

Ông Nguyễn Huỳnh Đức, Bí thư Thành ủy Ngã Bảy trao giấy khen cho các tập thể

 

Ông Bùi Việt Hà, Phó Chủ tịch thành phố Ngã Bảy trao giấy khen cho các tập thể

 

Dịp này, các ủy viên BCH Đảng bộ thành phố đã đóng góp ý kiến 02 Nghị quyết chuyên đề của Thành ủy làm cơ sở để các bước triển khai Nghị quyết bám sát thực tiễn đời sống xã hội.

 

Yến Linh - Quốc Khánh
CÙNG CHUYÊN MỤC

BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH

THÔNG BÁO

V/v Nghỉ Tết Nguyên đán Tân Sửu năm 2021
Về việc kết quả xét tuyển viên chức năm 2020 của Ủy ban nhân dân thành phố Ngã Bảy
Về việc triệu tập thí sinh tham dự vòng 2 kỳ xét tuyển viên chức thành phố Ngã Bảy năm 2020
Danh sách thí sinh đủ điều kiện dự xét tuyển viên chức năm 2020 (vòng 2)
V/v Nghỉ Tết Dương lịch năm 2021
Về việc tuyển dụng viên chức thành phố Ngã Bảy năm 2020

DANH MỤC

CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH

ỨNG DỤNG

DỊCH VỤ CÔNG TT

LIÊN KẾT WEBSITE