HỘI ĐỒNG KHOA HỌC SÁNG KIẾN THÀNH PHỐ NGÃ BẢY XÉT KHEN THƯỞNG NĂM HỌC 2020 - 2021
Huỳnh Thanh Cần 05/07/2021 13:53

Hội đồng Khoa học sáng kiến thành phố Ngã Bảy vừa có cuộc họp xét khen thưởng năm học 2020 - 2021 và hoàn tất hồ sơ tổng kết năm học 2020 - 2021.

 

 

Trước đó, Tổ giúp việc của Hội đồng Khoa học sáng kiến thành phố đã chấm điểm và tổng hợp có 265 sáng kiến đạt từ 60 điểm trở lên, trong đó có 05 sáng kiến đạt trên 75 điểm, qua đó trình hội đồng xem xét và đã được thống nhất với số lượng trên. Hội đồng Khoa học sáng kiến thành phố đã tiến hành bỏ phiếu với kết quả 265/265 sáng kiến, giải pháp đều đạt 70% số phiếu trở lên trở lên. Từ đó, thống nhất đề nghị Chủ tịch UBND thành phố quyết định công nhận sáng kiến cấp cơ sở năm học 2020 - 2021.

Riêng đối với 05 sáng kiến đạt điểm trung bình từ 75 điểm trở lên, đã tiến hành bỏ phiếu đề nghị về tỉnh xem xét công nhận sáng kiến cấp tỉnh. Kết quả 100% số phiếu của Hội đồng khoa học sáng kiến thành phố thống nhất đề nghị Chủ tịch UBND thành phố trình Hội đồng khoa học sáng kiến tỉnh xét công nhận.

Thanh Phong
CÙNG CHUYÊN MỤC

BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH

THÔNG BÁO

MỤC TIÊU, VỊ TRÍ, VAI TRÒ VÀ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ XÂY DỰNG XÃ, PHƯỜNG, THỊ TRẤN ĐẠT CHUẨN TIẾP CẬN PHÁP LUẬT GẮN VỚI XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI
V/v công bố đường dây nóng và hộp thư điện tử của Thành ủy Ngã Bảy
V/v Nghỉ Lễ 30/4 và Quốc tế lao động 01/5 năm 2021
V/v Nghỉ Giỗ tổ Hùng Vương năm 2021
V/v Nghỉ Tết Nguyên đán Tân Sửu năm 2021
Về việc kết quả xét tuyển viên chức năm 2020 của Ủy ban nhân dân thành phố Ngã Bảy

DANH MỤC

CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH

ỨNG DỤNG

DỊCH VỤ CÔNG TT

LIÊN KẾT WEBSITE