Chi Tiết Văn bản - UBND thành phố Ngã Bảy

 

Hiển thị tìm kiếm văn bản

Tìm kiếm văn bản
Tìm thấy 35 kết quả
Số văn bản Ngày ban hành Trích yếu
452/BC-UBND 24/11/2021 Công tác chỉ đạo, điều hành Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh tháng 11 và phương hướng, nhiệm vụ tháng 12 năm 2021
389/BC-UBND 21/10/2021 Công tác chỉ đạo, điều hành Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng an ninh tháng 10 và phương hướng, nhiệm vụ tháng 11 năm 2021
357/BC-UBND 21/09/2021 Công tác chỉ đạo, điều hành Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng an ninh tháng 9 và phương hướng, nhiệm vụ tháng 10 năm 2021
277/BC-UBND 19/08/2021 Công tác chỉ đạo, điều hành Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng an ninh tháng 8 và phương hướng, nhiệm vụ tháng 9 năm 2021
200/BC-UBND 20/07/2021 Công tác chỉ đạo, điều hành Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng an ninh tháng 7 và phương hướng, nhiệm vụ tháng 8 năm 2021
11/2021/QĐ-UBND 12/07/2021 Về việc Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của phòng Tài chính và Kế hoạch thành phố Ngã Bảy
10/2021/QĐ-UBND 12/07/2021 Về việc Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thành phố Ngã Bảy
09/2021/QĐ-UBND 23/06/2021 Về việc Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của phòng Quản lý đô thị thành phố Ngã Bảy
157/BC-UBND 16/06/2021 Tình hình thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội; Quốc phòng - an ninh 6 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2021
1074/QĐ-UBND 15/06/2021 Về việc bổ nhiệm Trưởng phòng Tài chính và Kế hoạch thành phố Ngã Bảy
Bản Đồ Hành Chính
Đang online: 1
Hôm nay: 23
Đã truy cập: 98090