VĂN BẢN NGHỊ QUYẾT

    Số ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
    02/2016/NQ-HĐND 20/12/2016 Về tình hình kinh tế, xã hội; quốc phòng, an ninh; xây dựng chính quyền năm 2016 và mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế, xã hội; quốc phòng, an ninh; xây dựng chính quyền năm 2017
    01/2016/NQ-HĐND 19/07/2016 Về tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế, xã hội; quốc phòng, an ninh; xây dựng hệ thống chính quyền 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu 6 tháng cuối năm 2016

BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH

THÔNG BÁO

V/v thông báo thời gian nhận tiền đặt trước, tổ chức cuộc đấu giá Quyền sử dụng đất
V/v Nghỉ Giỗ tổ Hùng Vương năm 2020
Về việc đấu giá tài sản
Về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản
V/v bán thanh lý tài sản
V/v bán thanh lý tài sản

DANH MỤC

CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH

ỨNG DỤNG

DỊCH VỤ CÔNG TT

LIÊN KẾT WEBSITE