VĂN BẢN DỰ THẢO

  Số ký hiệu Ngày đăng dự thảo Trích yếu
  /2019/NQ-HĐND 09/09/2019 Dự thảo Nghị quyết HĐND tỉnh “Quy định mức giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh không thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ bảo hiểm y tế trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước trên địa bàn tỉnh Hậu Giang”
  /TTr-UBND 09/09/2019 Dự thảo Tờ trình HĐND tỉnh “Quy định mức giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh không thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ bảo hiểm y tế trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước trên địa bàn tỉnh Hậu Giang”
  /KH-UBND 30/03/2018 Dự thảo kế hoạch thực hiện công tác đảm bảo an toàn thực phẩm trên địa bàn thị xã Ngã Bảy năm 2018
  /KH-UBND 05/03/2018 Dự thảo kế hoạch tổ chức Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân năm 2018
  /KH-UBND 02/08/2017 Dự thảo kế hoạch kiểm tra, giám sát, đánh giá tình hình thực hiện Đề án đào tạo nghề cho lao động nông thôn trên địa bàn thị xã giai đoạn 2017 – 2020
  /KH-UBND 31/07/2017 Dự thảo kế hoạch triển khai việc đẩy mạnh giáo dục đạo đức, lối sống trong gia đình trên địa bàn thị xã
  /KH-UBND 07/07/2017 Dự thảo kế hoạch thực hiện đẩy mạnh phát triển nguồn nhân lực các dân tộc thiểu số giai đoạn 2016 – 2020, định hướng đến năm 2030 trên địa bàn thị xã
  /KH-UBND 31/05/2017 Dự thảo Kế hoạch xây dựng cộng đồng an toàn; phòng, chống tai nạn thương tích giai đoạn 2017 – 2020 trên địa bàn thị xã Ngã Bảy
  /KH-UBND 31/05/2017 Dự thảo kế hoạch thực hiện Đề án “Phòng ngừa và ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới giai đoạn 2017-2020 và tầm nhìn đến năm 2030” trên địa bàn thị xã

BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH

THÔNG BÁO

V/v tiêu chuẩn, điều kiện, số lượng, thời hạn và địa điểm tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển viên chức năm 2019
V/v phê duyệt kế hoạch tuyển dụng viên chức năm 2019 của Ủy ban nhân dân thị xã Ngã Bảy
Về việc tuyển dụng viên chức năm 2019
V/v Nghỉ Lễ Quốc khánh 2/9 năm 2019
Về việc tạm dừng tuyển dụng công chức cấp xã năm 2019
Xin ý kiến dự thảo Tờ trình và Nghị quyết

DANH MỤC

CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH

ỨNG DỤNG

DỊCH VỤ CÔNG TT

LIÊN KẾT WEBSITE