VĂN BẢN DỰ THẢO

  Số ký hiệu Ngày đăng dự thảo Trích yếu
  Dự thảo 05/08/2020 Dự thảo Quy định về công tác Thi đua - khen thưởng trên địa bàn thành phố Ngã Bảy
  Dự thảo 28/07/2020 Dự thảo Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành đảng bộ tỉnh khóa XIII
  /2019/NQ-HĐND 09/09/2019 Dự thảo Nghị quyết HĐND tỉnh “Quy định mức giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh không thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ bảo hiểm y tế trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước trên địa bàn tỉnh Hậu Giang”
  /TTr-UBND 09/09/2019 Dự thảo Tờ trình HĐND tỉnh “Quy định mức giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh không thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ bảo hiểm y tế trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước trên địa bàn tỉnh Hậu Giang”
  /KH-UBND 30/03/2018 Dự thảo kế hoạch thực hiện công tác đảm bảo an toàn thực phẩm trên địa bàn thị xã Ngã Bảy năm 2018
  /KH-UBND 05/03/2018 Dự thảo kế hoạch tổ chức Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân năm 2018
  /KH-UBND 02/08/2017 Dự thảo kế hoạch kiểm tra, giám sát, đánh giá tình hình thực hiện Đề án đào tạo nghề cho lao động nông thôn trên địa bàn thị xã giai đoạn 2017 – 2020
  /KH-UBND 31/07/2017 Dự thảo kế hoạch triển khai việc đẩy mạnh giáo dục đạo đức, lối sống trong gia đình trên địa bàn thị xã
  /KH-UBND 07/07/2017 Dự thảo kế hoạch thực hiện đẩy mạnh phát triển nguồn nhân lực các dân tộc thiểu số giai đoạn 2016 – 2020, định hướng đến năm 2030 trên địa bàn thị xã
  /KH-UBND 31/05/2017 Dự thảo Kế hoạch xây dựng cộng đồng an toàn; phòng, chống tai nạn thương tích giai đoạn 2017 – 2020 trên địa bàn thị xã Ngã Bảy
  /KH-UBND 31/05/2017 Dự thảo kế hoạch thực hiện Đề án “Phòng ngừa và ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới giai đoạn 2017-2020 và tầm nhìn đến năm 2030” trên địa bàn thị xã

BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH

THÔNG BÁO

V/v Nghỉ Lễ Quốc khánh 2/9 năm 2020
Về việc bán thanh lý tài sản
Về việc đăng ký nhu cầu sử dụng đất năm 2021 để lập Quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2021 - 2030
V/v thông báo thời gian nhận tiền đặt trước, tổ chức cuộc đấu giá Quyền sử dụng đất
V/v Nghỉ Giỗ tổ Hùng Vương năm 2020
Về việc đấu giá tài sản

DANH MỤC

CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH

ỨNG DỤNG

DỊCH VỤ CÔNG TT

LIÊN KẾT WEBSITE