STT

TÊN THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

MỨC ĐỘ

DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN

Mức độ 3

Mức độ 4

TƯ PHÁP

1

Đăng ký khai tử có yếu tố nước ngoài

x

 

2

Đăng ký lại khai tử có yếu tố nước ngoài

x

 

3

Cấp bản sao trích lục hộ tịch

x

 

4

Cấp bản sao có chứng thực từ bản chính hợp đồng, giao dịch đã được chứng thực

x

 

5

Cấp bản sao từ sổ gốc

x

 

6

Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

x

 

7

Sửa lỗi sai sót trong hợp đồng, giao dịch

x

 

8

Chứng thực chữ ký người dịch mà người dịch là cộng tác viên dịch thuật của Phòng Tư pháp.

x

 

9

Chứng thực chữ ký người dịch mà người dịch không phải là cộng tác viên dịch thuật của Phòng Tư pháp

x

 

NỘI VỤ

1

Tặng Giấy khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện về thành tích thực hiện nhiệm vụ chính trị

x

 

2

Tặng danh hiệu Tập thể lao động tiên tiến

x

 

3

Tặng danh hiệu thôn, ấp, bản, làng, khu phố văn hóa

x

 

4

Tặng danh hiệu Chiến sỹ thi đua cơ sở

x

 

5

Tặng danh hiệu Lao động tiên tiến

x

 

6

Tặng Giấy khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện về thành tích thi đua theo đợt, chuyên đề

x

 

7

Tặng Giấy khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện về thành tích đột xuất

x

 

8

Tặng Giấy khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện về khen thưởng đối ngoại

x

 

KINH TẾ

1

Cấp Giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh.

x

 

2

Cấp lại Giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh.

x

 

3

Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh.

x

 

LAO ĐỘNG THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

1

Cấp giấy phép hoạt động đối với cơ sở chăm sóc người khuyết tật; cơ sở chăm sóc người cao tuổi thuộc trách nhiệm quản lý của cấp huyện

x

 

2

Cấp lại, điều chỉnh giấy phép hoạt động cơ sở chăm sóc người khuyết tật, cơ sở chăm sóc người cao tuổi thuộc trách nhiệm quản lý của cấp huyện

x

 

3

Thay đổi tên, trụ sở, giám đốc, quy chế hoạt động của cơ sở bảo trợ xã hội thuộc thẩm quyền thành lập của Ủy ban nhân dân cấp huyện

x

 

4

Thay đổi tên gọi, trụ sở làm việc của Trung tâm công tác xã hội

x

 

VĂN HÓA VÀ THÔNG TIN

1

Khai báo hoạt động cơ sở dịch vụ photocopy

x

 

2

Thay đổi thông tin khai báo hoạt động cơ sở dịch vụ photocopy

x

 

GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

1

Chuyển trường đối với học sinh trung học cơ sở

x

 

2

Chuyển trường đối với học sinh tiểu học

x

 

3

Cấp bản sao văn bằng, chứng chỉ từ sổ gốc

x

 

TÀI CHÍNH VÀ KẾ HOẠCH

1

Đăng ký thành lập hộ kinh doanh

x

 

2

Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh

x

 

3

Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hộ kinh doanh

x

 

4

Thông báo tạm ngừng hoạt động hộ kinh doanh (tự nguyện)

x

 

5

Chấm dứt hoạt động hộ kinh doanh (tự nguyện chấm dứt hoạt động)

x

 

TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

1

Đăng ký biến động quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất trong các trường hợp chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, thừa kế, tặng cho, góp vốn bằng quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất; chuyển quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất của vợ hoặc chồng thành của chung vợ và chồng

x

 

 

 

 

 

BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH

THÔNG BÁO

V/v Nghỉ Lễ Quốc khánh 2/9 năm 2020
Về việc bán thanh lý tài sản
Về việc đăng ký nhu cầu sử dụng đất năm 2021 để lập Quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2021 - 2030
V/v thông báo thời gian nhận tiền đặt trước, tổ chức cuộc đấu giá Quyền sử dụng đất
V/v Nghỉ Giỗ tổ Hùng Vương năm 2020
Về việc đấu giá tài sản

DANH MỤC

CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH

ỨNG DỤNG

DỊCH VỤ CÔNG TT

LIÊN KẾT WEBSITE