V/V THÔNG BÁO THỜI GIAN NHẬN TIỀN ĐẶT TRƯỚC, TỔ CHỨC CUỘC ĐẤU GIÁ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT
Huỳnh Thanh Cần 15/04/2020 19:49

 

Căn cứ Hợp đồng dịch vụ đấu giá tài sản số 11/HĐ-ĐGPN ngày 20/3/2020 giữa Phòng Tài chính và Kế hoạch thành phố Ngã Bảy và Công ty đấu giá hợp danh Phương Nam.

Căn cứ Công văn số 243/ĐGPN ngày 06/4/2020 của Công ty đấu giá hợp danh Phương Nam về việc thay đổi thời gian nhận tiền đặt trước và thời gian tổ chức đấu giá tài sản (Hồ sơ QSDĐ đường Triệu Ẩu).

Căn cứ Công văn số 251 ngày 10/4/2020 của Công ty đấu giá hợp danh Phương Nam về việc báo cáo tình hình bán hồ sơ đấu giá tài sản: Quyền sử dụng đất. Tại  đường Triệu Ẩu, khu vực I, phường Ngã Bảy, thị xã Ngã Bảy (Nay là thành phố Ngã Bảy), tỉnh Hậu Giang.

Công ty đấu giá hợp danh Phương Nam thông báo cáo thời gian nhận tiền đặt trước và thời gian tổ chức đấu giá như sau:

Thời gian nhận tiền đặt trước: Từ 16/4/2020 đến 16h00 ngày 17/4/2020.

Tài khoản giao dịch: Công ty đấu giá hợp danh Phương Nam

Số tài khoản: 73710000280246 Mở tại: Ngân hàng BIDV – Chi nhánh Hậu Giang.

Thời gian tổ chức cuộc đấu giá: Lúc 13h30 ngày 20/4/2020 tại Hội trường Ủy ban nhân dân thành phố Ngã Bảy.

Nay Công ty kính báo đến Phòng Tài chính - Kế hoạch thành phố Ngã Bảy và quý khách hàng đăng ký tham gia đấu giá được biết để phối hợp thực hiện.

Trân trọng kính chào!

 

CÙNG CHUYÊN MỤC

BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH

THÔNG BÁO

V/v Nghỉ Lễ Quốc khánh 2/9 năm 2020
Về việc bán thanh lý tài sản
Về việc đăng ký nhu cầu sử dụng đất năm 2021 để lập Quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2021 - 2030
V/v thông báo thời gian nhận tiền đặt trước, tổ chức cuộc đấu giá Quyền sử dụng đất
V/v Nghỉ Giỗ tổ Hùng Vương năm 2020
Về việc đấu giá tài sản

DANH MỤC

CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH

ỨNG DỤNG

DỊCH VỤ CÔNG TT

LIÊN KẾT WEBSITE