V/V NGHỈ LỄ QUỐC KHÁNH 2/9 NĂM 2019
Huỳnh Thanh Cần 23/08/2019 16:21

 

Thực hiện Thông báo số 1922/TB-UBND ngày 16 tháng 8 năm 2019 của UBND tỉnh Hậu Giang V/v Nghỉ Lễ Quốc khánh 2/9 năm 2019. Ủy ban nhân dân thị xã Ngã Bảy thông báo về việc treo Cờ Tổ quốc và thời gian nghỉ Lễ Quốc khánh 2/9 năm 2019 như sau:

Các cơ quan, đơn vị, xí nghiệp, trường học, doanh trại lực lượng vũ trang và các hộ nhân dân treo Cờ Tổ quốc vào ngày Lễ Quốc khánh 2/9/2019.

Lễ Quốc khánh 2/9/2019: cán bộ, công chức, viên chức, người lao động được nghỉ 01 ngày.

Trong ngày nghỉ Lễ, Thủ trưởng cơ quan, ban, ngành thị xã, Chủ tịch UBND các xã, phường phân công trực Lễ, canh gác bảo vệ an toàn cơ quan, đơn vị, xí nghiệp; báo cáo kịp thời những vấn đề nổi cộm, phát sinh (nếu có) về Văn phòng HĐND-UBND thị xã iện thoại số 0293.738 - 3866.678; Fax: 0293.3866.106).

Thông báo được phổ biến đến các cơ quan, tổ chức và nhân dân biết để thực hiện.

CÙNG CHUYÊN MỤC

BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH

THÔNG BÁO

V/v Nghỉ Lễ Quốc khánh 2/9 năm 2020
Về việc bán thanh lý tài sản
Về việc đăng ký nhu cầu sử dụng đất năm 2021 để lập Quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2021 - 2030
V/v thông báo thời gian nhận tiền đặt trước, tổ chức cuộc đấu giá Quyền sử dụng đất
V/v Nghỉ Giỗ tổ Hùng Vương năm 2020
Về việc đấu giá tài sản

DANH MỤC

CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH

ỨNG DỤNG

DỊCH VỤ CÔNG TT

LIÊN KẾT WEBSITE