V/V NGHỈ GIỖ TỔ HÙNG VƯƠNG NĂM 2020
Huỳnh Thanh Cần 30/03/2020 10:44

 

Thực hiện Thông báo số 597/TB-UBND ngày 27 tháng 3 năm 2020 của UBND tỉnh Hậu Giang V/v Nghỉ Giỗ tổ Hùng Vương năm 2020. Ủy ban nhân dân thành phố Ngã Bảy thông báo về việc treo Cờ Tổ quốc và thời gian nghỉ Giỗ tổ Hùng Vương năm 2020 như sau:

  1. Các cơ quan, đơn vị, xã, phường, xí nghiệp, trường học, doanh trại lực lượng vũ trang và các hộ nhân dân treo Cờ Tổ quốc từ chiều ngày 01 tháng 4 năm 2020 đến hết ngày 02 tháng 4 năm 2020.
  2. Cán bộ, công chức, viên chức và người lao động nghỉ Giỗ tổ Hùng Vương năm 2020 vào thứ Năm, ngày 02 tháng 4 năm 2020 (Mùng 10 tháng 3 năm Canh Tý).
  3. Đối với các đơn vị, các doanh nghiệp do yêu cầu bố trí làm việc liên tục 24/24 giờ trong ngày, bố trí nghỉ luân phiên do Thủ trưởng đơn vị, Giám đốc doanh nghiệp bố trí nghỉ bù cho phù hợp theo quy định.
  4. Trong ngày nghỉ Lễ, Thủ trưởng cơ quan, ban, ngành thành phố, Chủ tịch UBND các xã, phường phân công trực Lễ, canh gác bảo vệ an toàn cơ quan, đơn vị; báo cáo kịp thời những vấn đề nổi cộm, phát sinh (nếu có) về Văn phòng HĐND-UBND thành phố iện thoại số 0293.738-3866.678; Fax: 0293.3866.106).

Thông báo được phổ biến đến các cơ quan, tổ chức và nhân dân biết để
thực hiện./.

 

CÙNG CHUYÊN MỤC

BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH

THÔNG BÁO

V/v Nghỉ Lễ Quốc khánh 2/9 năm 2020
Về việc bán thanh lý tài sản
Về việc đăng ký nhu cầu sử dụng đất năm 2021 để lập Quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2021 - 2030
V/v thông báo thời gian nhận tiền đặt trước, tổ chức cuộc đấu giá Quyền sử dụng đất
V/v Nghỉ Giỗ tổ Hùng Vương năm 2020
Về việc đấu giá tài sản

DANH MỤC

CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH

ỨNG DỤNG

DỊCH VỤ CÔNG TT

LIÊN KẾT WEBSITE