V/V BÁN THANH LÝ TÀI SẢN
Huỳnh Thanh Cần 04/02/2020 14:40

 

Công cứ Quyết định số 03/QĐ-UBND ngày 03 tháng 01 năm 2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hậu Giang về việc thanh lý tài sản trên đất là Khối phòng bộ môn thí nghiệm thực hành Trường THCS Lê Hồng Phong;

Căn cứ Quyết định số 188/QĐ-UBND ngày 30 tháng 01 năm 2020 của UBND thị xã Ngã Bảy về việc phê duyệt giá khởi điểm và bán niêm yết giá tài sản Khối phòng bộ môn thí nghiệm thực hành Trường THCS Lê Hồng Phong;

 Phòng Tài chính - Kế hoạch thị xã Ngã Bảy thông báo đến toàn thể cán bộ, công nhân viên chức, người lao động và các tổ chức, cá nhân có nhu cầu mua tài sản thanh lý đến đăng ký mua, cụ thể như sau:

I. Danh mục tài sản thanh lý:

- Tài sản bán thanh lý: Chi tiết theo danh mục đính kèm thông báo này.

- Mã số của cuộc bán niêm yết: PTCKHNB-BNY 02.

- Giá niêm yết của tài sản bán thanh lý: 15.000.000 đồng.

(Mười lăm triệu đồng)

II. Những người sau đây không được tham gia mua tài sản thanh lý:

- Người không có năng lực hành vi dân sự, người bị mất hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự, người có khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi hoặc người tại thời điểm đăng ký mua tài sản không nhận thức, làm chủ được hành vi của mình.

- Người có thẩm quyền quyết định bán tài sản; người trực tiếp giám định, đánh giá lại giá trị tài sản.

- Cha, mẹ, vợ, chồng, con, anh ruột, chị ruột, em ruột của người có thẩm quyền quyết định bán tài sản, người trực tiếp giám định, đánh giá lại giá trị tài sản.

III. Thời gian, giá niêm yết, địa điểm thực hiện bán thanh lý tài sản:

- Thời gian niêm yết công khai, xem tài sản, xem hồ sơ, nộp tiền đặt cọc: Từ ngày 04/02/2020 đến ngày 06/02/2020 (Giờ hành chính).

- Tiền bán hồ sơ: 100.000 đồng /hồ sơ.

- Thời gian nhận hồ sơ: từ ngày 04/02/2020 đến ngày 06/02/2020 (Giờ hành chính).

- Nộp tiền đặt cọc và bán thanh lý: Tại Phòng Tài chính  -  Kế hoạch thị xã Ngã Bảy.

- Địa điểm xem tài sản: Tại nơi có tài sản thanh lý.

- Tiền đặt trước: 15% giá niêm yết (nộp tiền mặt tại phòng Tài chính - Kế hoạch thị xã Ngã Bảy).

- Thời gian tiến hành bán thanh lý: 9h00 phút ngày 07/02/2020.

IV. Chi tiết xin liên hệ: Phòng Tài chính - Kế hoạch thị xã Ngã Bảy.

Địa chỉ: Số 09, Đường 3/2, Khu Trung tâm hành chính thị xã Ngã Bảy.

Điện thoại: 0293.3866.939 - 0932.929.818 (Mr. Hậu).

 

CÙNG CHUYÊN MỤC

BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH

THÔNG BÁO

V/v Nghỉ Lễ Quốc khánh 2/9 năm 2020
Về việc bán thanh lý tài sản
Về việc đăng ký nhu cầu sử dụng đất năm 2021 để lập Quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2021 - 2030
V/v thông báo thời gian nhận tiền đặt trước, tổ chức cuộc đấu giá Quyền sử dụng đất
V/v Nghỉ Giỗ tổ Hùng Vương năm 2020
Về việc đấu giá tài sản

DANH MỤC

CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH

ỨNG DỤNG

DỊCH VỤ CÔNG TT

LIÊN KẾT WEBSITE