VỀ VIỆC TẠM DỪNG TUYỂN DỤNG CÔNG CHỨC CẤP XÃ NĂM 2019
Huỳnh Thanh Cần 21/06/2019 16:26

Căn cứ Nghị định số 34/2019/NĐ-CP ngày 24 tháng 4 năm 2019 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số quy định về cán bộ, công chức cấp xã và người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố

Căn cứ Công văn số 853/SNV ngày 03/5/2019 của Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Hậu Giang về việc tạm dừng tổ chức tuyển dụng công chức cấp xã.

Ủy ban nhân dân thị xã Ngã Bảy thông báo tạm dừng tuyển dụng công chức cấp xã năm 2019 theo Thông báo số 480/TB-UBND ngày 22/4/2019 của UBND thị xã Ngã Bảy về việc Tuyển dụng công chức cấp xã năm 2019.

Đối với các ứng viên đã mua hồ sơ tuyển dụng, Ủy ban nhân dân thị xã Ngã Bảy sẽ hoàn trả lại chi phí mua hồ sơ. Mọi chi tiết liên hệ Phòng Nội vụ thị xã Ngã Bảy theo số máy điện thoại 0293. 3866.380.

Ủy ban nhân dân thị xã Ngã Bảy thông báo đến các tổ chức, cá nhân biết.

 

CÙNG CHUYÊN MỤC

BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH

THÔNG BÁO

V/v Nghỉ Lễ Quốc khánh 2/9 năm 2020
Về việc bán thanh lý tài sản
Về việc đăng ký nhu cầu sử dụng đất năm 2021 để lập Quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2021 - 2030
V/v thông báo thời gian nhận tiền đặt trước, tổ chức cuộc đấu giá Quyền sử dụng đất
V/v Nghỉ Giỗ tổ Hùng Vương năm 2020
Về việc đấu giá tài sản

DANH MỤC

CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH

ỨNG DỤNG

DỊCH VỤ CÔNG TT

LIÊN KẾT WEBSITE