VỀ VIỆC TẠM DỪNG TUYỂN DỤNG CÔNG CHỨC CẤP XÃ NĂM 2019
Huỳnh Thanh Cần 21/06/2019 16:26

Căn cứ Nghị định số 34/2019/NĐ-CP ngày 24 tháng 4 năm 2019 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số quy định về cán bộ, công chức cấp xã và người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố

Căn cứ Công văn số 853/SNV ngày 03/5/2019 của Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Hậu Giang về việc tạm dừng tổ chức tuyển dụng công chức cấp xã.

Ủy ban nhân dân thị xã Ngã Bảy thông báo tạm dừng tuyển dụng công chức cấp xã năm 2019 theo Thông báo số 480/TB-UBND ngày 22/4/2019 của UBND thị xã Ngã Bảy về việc Tuyển dụng công chức cấp xã năm 2019.

Đối với các ứng viên đã mua hồ sơ tuyển dụng, Ủy ban nhân dân thị xã Ngã Bảy sẽ hoàn trả lại chi phí mua hồ sơ. Mọi chi tiết liên hệ Phòng Nội vụ thị xã Ngã Bảy theo số máy điện thoại 0293. 3866.380.

Ủy ban nhân dân thị xã Ngã Bảy thông báo đến các tổ chức, cá nhân biết.

 

CÙNG CHUYÊN MỤC

BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH

THÔNG BÁO

Về việc tạm dừng tuyển dụng công chức cấp xã năm 2019
Xin ý kiến dự thảo Tờ trình và Nghị quyết
Về việc Tuyển dụng công chức cấp xã năm 2019
Về việc tổ chức tuyển dụng công chức cấp xã năm 2019
Về việc Nghỉ Giỗ tổ Hùng Vương, Chiến thắng 30/4 và Quốc tế Lao động 01/5 năm 2019
Lịch tiếp công dân định kỳ của đại biểu HĐND thị xã năm 2019

DANH MỤC

CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH

ỨNG DỤNG

DỊCH VỤ CÔNG TT

LIÊN KẾT WEBSITE