VỀ VIỆC NGHỈ GIỖ TỔ HÙNG VƯƠNG, CHIẾN THẮNG 30/4 VÀ QUỐC TẾ LAO ĐỘNG 01/5 NĂM 2019
Huỳnh Thanh Cần 21/06/2019 16:09

Thực hiện Thông báo số 774/TB-UBND ngày 08 tháng 4 năm 2019 của UBND tỉnh Hậu Giang V/v Nghỉ Giỗ tổ Hùng Vương (10/3 âl); Chiến thắng 30/4 và Quốc tế lao động 01/5 năm 2019. UBND thị xã Ngã Bảy thông báo về việc treo Cờ Tổ quốc và thời gian nghỉ Giỗ tổ Hùng Vương (mùng 10/3 âm lịch), Chiến thắng 30/4 và Quốc tế Lao động 01/5 năm 2019 như sau:

  1. Các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, trường học, doanh trại lực lượng vũ trang và các hộ nhân dân treo Cờ Tổ quốc vào các ngày Giỗ tổ Hùng Vương (mùng 10/3 âm lịch), Chiến thắng 30/4 và Quốc tế Lao động 01/5 năm 2019.
  2. Giỗ tổ Hùng Vương (mùng 10/3 âm lịch) năm 2019: cán bộ, công chức, viên chức, người lao động được nghỉ 01 ngày. Vì Giỗ tổ Hùng Vương năm 2019 trùng vào Chủ Nhật, ngày 14/4/2019 là ngày nghỉ hằng tuần; do đó, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động sẽ được nghỉ bù 1 ngày thứ Hai, ngày 15/4/2019 (cụ thể được nghỉ 3 ngày, từ thứ Bảy, ngày 13/4/2019 đến hết thứ Hai, ngày 15/4/2019).
  3. Dịp lễ Chiến thắng 30/4 và Quốc tế lao động 01/5 năm 2019: cán bộ, công chức, viên chức, người lao động nghỉ từ thứ Hai, ngày 29/4/2019 đến hết thứ Tư, ngày 01/5/2019, đi làm bù vào thứ Bảy, ngày 04/5/2019.
  4. Đối với các đơn vị, doanh nghiệp do yêu cầu bố trí làm việc liên tục 24/24 giờ trong ngày, bố trí nghỉ luân phiên do Thủ trưởng đơn vị, Giám đốc doanh nghiệp căn cứ vào số ngày nghỉ theo quy định để bố trí nghỉ bù.
  5. Trong ngày nghỉ Lễ, Thủ trưởng các cơ quan, ban, ngành thị xã, Chủ tịch UBND các xã, phường phân công trực Lễ, canh gác bảo vệ an toàn cơ quan, đơn vị; báo cáo kịp thời những vấn đề nổi cộm, phát sinh (nếu có) về Văn phòng HĐND-UBND thị xã iện thoại số 0293.3866.738  3866.678; Fax: 3866.106).

Thông báo được phổ biến đến các cơ quan, tổ chức và nhân dân biết để thực hiện.

 

CÙNG CHUYÊN MỤC

BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH

THÔNG BÁO

V/v Nghỉ Lễ Quốc khánh 2/9 năm 2020
Về việc bán thanh lý tài sản
Về việc đăng ký nhu cầu sử dụng đất năm 2021 để lập Quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2021 - 2030
V/v thông báo thời gian nhận tiền đặt trước, tổ chức cuộc đấu giá Quyền sử dụng đất
V/v Nghỉ Giỗ tổ Hùng Vương năm 2020
Về việc đấu giá tài sản

DANH MỤC

CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH

ỨNG DỤNG

DỊCH VỤ CÔNG TT

LIÊN KẾT WEBSITE