VỀ VIỆC LỰA CHỌN TỔ CHỨC ĐẤU GIÁ TÀI SẢN
Huỳnh Thanh Cần 04/03/2020 17:11

Căn cứ Luật đấu giá tài sản số 01/2016/QH14 ngày 17/11/2016;

Căn cứ Thông tư liên tịch số 14/2015/TTLT-BTNMT-BTP ngày 04/4/2015;

Căn cứ Quyết định số 2571/QĐ-UBND ngày 16 tháng 10 năm 2018 của UBND thị xã Ngã Bảy về việc phê duyệt phương án đấu giá quyền sử dụng đất tại thửa đất số 613 (tách một phần thửa 424), đường Triệu Ẩu, khu vực 1, phường Ngã Bảy, thị xã Ngã Bảy;

Căn cứ Quyết định số 88/QĐ-UBND ngày 23 tháng 01 năm 2019 của UBND thị xã Ngã Bảy về việc đấu giá quyền sử dụng đất tại thửa đất số 613 (tách một phần thửa 424), đường Triệu Ẩu, khu vực 1, phường Ngã Bảy, thị xã Ngã Bảy;

Căn cứ Công văn số 4010/VP.UBND-KT ngày 10 tháng 9 năm 2019 của Văn phòng UBND tỉnh Hậu Giang về việc tiếp tục thực hiện đấu giá quyền sử dụng đất tại thửa đất số 613 tại đường Triệu Ẩu, khu vực 1, phường Ngã Bảy, thị xã Ngã Bảy;

Căn cứ Quyết định số 369/QĐ-UBND ngày 27 tháng 02 năm 2020 của UBND Thành phố Ngã Bảy về việc phê duyệt giá khởi điểm đấu giá quyền sử dụng đất tại thửa đất số 613 (tách một phần thửa 424), đường Triệu Ẩu, khu vực I, phường Ngã Bảy, thị xã Ngã Bảy (nay là thành phố Ngã Bảy),

Phòng Tài chính - Kế hoạch thành phố Ngã Bảy thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản để thực hiện việc đấu giá với nội dung như sau:

  1. Tên địa chỉ của người có tài sản đấu giá:

- Tên người có tài sản đấu giá: Phòng Tài chính - Kế hoạch thành phố Ngã Bảy.

- Địa chỉ: Số 09, đường 3/2, ấp Mái Dầm, xã Đại Thành, thành phố Ngã Bảy, tỉnh Hậu Giang.

  1. Tên tài sản: Quyền sử dụng đất Tại thửa đất số 613 (tách một phần thửa 424), đường Triệu Ẩu, khu vực I, phường Ngã Bảy, thị xã Ngã Bảy (nay là Thành phố Ngã Bảy).
  2. Giá khởi điểm: 1.670.760.000 đ (Một tỷ sáu trăm bảy mươi triệu bảy trăm sáu mươi ngàn đồng).
  3. Tiêu chí lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản:

- Cơ sở vật chất, trang thiết bị cần thiết bảo đảm cho việc đấu giá đối với loại tài sản đấu giá;

- Phương án đấu giá khả thi, hiệu quả;

- Năng lực, kinh nghiệm và uy tín của tổ chức đấu giá tài sản;

- Thù lao dịch vụ đấu giá, chi phí đấu giá phù hợp;

- Có tên trong danh sách các tổ chức đấu giá tài sản do Bộ Tư Pháp công bố;

- Các tiêu chí khác phù hợp với tài sản đấu giá do người có tài sản đấu giá quyết định.

  1. Thời gian, địa điểm nộp hồ sơ để đăng ký tham gia tổ chức đấu giá:

- Thời gian: Nhận hồ sơ trực tiếp từ ngày 04/3/2020 đến hết 16 giờ 00 phút, ngày 06/3/2020 (Trong giờ hành chính).

- Địa điểm nhận hồ sơ: Phòng Tài chính - Kế hoạch thành phố Ngã Bảy.

- Địa chỉ: Số 09, đường 3/2, ấp Mái Dầm, xã Đại Thành, thành phố Ngã Bảy, tỉnh Hậu Giang.

- Các tổ chức đấu giá tài sản có nhu cầu tìm hiểu thông tin chi tiết vui lòng liên hệ.

- Phòng Tài chính - Kế hoạch thành phố Ngã Bảy.

- Điện thoại: (0293) 3.868.808.

 

 

CÙNG CHUYÊN MỤC

BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH

THÔNG BÁO

V/v Nghỉ Lễ Quốc khánh 2/9 năm 2020
Về việc bán thanh lý tài sản
Về việc đăng ký nhu cầu sử dụng đất năm 2021 để lập Quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2021 - 2030
V/v thông báo thời gian nhận tiền đặt trước, tổ chức cuộc đấu giá Quyền sử dụng đất
V/v Nghỉ Giỗ tổ Hùng Vương năm 2020
Về việc đấu giá tài sản

DANH MỤC

CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH

ỨNG DỤNG

DỊCH VỤ CÔNG TT

LIÊN KẾT WEBSITE