VỀ VIỆC BÁN THANH LÝ TÀI SẢN
Huỳnh Thanh Cần 18/08/2020 05:48

Căn cứ Quyết định số 1214/UB-UBND ngày 07 tháng 07 năm 2020 của UBND tỉnh Hậu Giang về việc thanh lý tài sản trên đất tại Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên thành phố Ngã Bảy;

Căn cứ Quyết định số 1682/QĐ-UBND ngày 14 tháng 08 năm 2020 của Ủy ban nhân dân thành phố Ngã Bảy về việc phê duyệt giá khởi điểm và bán niêm yết Vật tư thu hồi trên đất tại Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp – Giáo dục thường xuyên thành phố Ngã Bảy;

Phòng Tài chính - Kế hoạch thành phố Ngã Bảy thông báo đến toàn thể cán bộ, công nhân viên chức, người lao động và các tổ chức, cá nhân có nhu cầu mua tài sản thanh lý đến đăng ký mua, cụ thể như sau:

I. Danh mục tài sản thanh lý:

- Tài sản bán thanh lý: Chi tiết theo phụ lục đính kèm thông báo này.

- Giá niêm yết của tài sản bán thanh lý: 25.000.000 đồng (hai mươi lăm triệu đồng)

II. Những người sau đây không được tham gia mua tài sản thanh lý:

- Người không có năng lực hành vi dân sự, người bị mất hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự, người có khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi hoặc người tại thời điểm đăng ký mua tài sản không nhận thức, làm chủ được hành vi của mình.

- Người có thẩm quyền quyết định bán tài sản; người trực tiếp giám định, đánh giá lại giá trị tài sản.

- Cha, mẹ, vợ, chồng, con, anh ruột, chị ruột, em ruột của người có thẩm quyền quyết định bán tài sản, người trực tiếp giám định, đánh giá lại giá trị tài sản.

III. Thời gian, giá niêm yết, địa điểm thực hiện bán thanh lý tài sản:

- Thời gian niêm yết công khai, xem tài sản, xem hồ sơ, nộp tiền đặt cọc: từ ngày 19/08/2020 đến hết ngày 21/08/2020 (Giờ hành chính).

- Tiền bán hồ sơ: 100.000 đồng /hồ sơ

- Thời gian nhận hồ sơ: từ ngày 24/08/2020 đến hết ngày 25/08/2020 (Giờ hành chính).

- Nộp tiền đặt cọc và bán thanh lý: Tại Phòng Tài chính - Kế hoạch thành phố Ngã Bảy.

- Địa điểm xem tài sản: tại nơi có tài sản thanh lý.

- Tiền đặt trước: 15% giá niêm yết (nộp tiền mặt tại phòng Tài chính - Kế hoạch thành phố Ngã Bảy).

- Thời gian tiến hành bán thanh lý: 09h00 phút ngày 27/08/2020.

IV. Chi tiết xin liên hệ: Phòng Tài chính - Kế hoạch thành phố Ngã Bảy.

Địa chỉ: Số 09, Đường 3/2, Khu Trung tâm hành chính thành phố Ngã Bảy.

Điện thoại: 0293.3866.939 - 0906946446 (gặp đ/c Trọng).

 

CÙNG CHUYÊN MỤC

BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH

THÔNG BÁO

Về việc tuyển dụng viên chức thành phố Ngã Bảy năm 2020
V/v Nghỉ Lễ Quốc khánh 2/9 năm 2020
Về việc bán thanh lý tài sản
Về việc đăng ký nhu cầu sử dụng đất năm 2021 để lập Quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2021 - 2030
V/v thông báo thời gian nhận tiền đặt trước, tổ chức cuộc đấu giá Quyền sử dụng đất
V/v Nghỉ Giỗ tổ Hùng Vương năm 2020

DANH MỤC

CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH

ỨNG DỤNG

DỊCH VỤ CÔNG TT

LIÊN KẾT WEBSITE