LỊCH TIẾP CÔNG DÂN ĐỊNH KỲ CỦA ĐẠI BIỂU HĐND THỊ XÃ NĂM 2019
Huỳnh Thanh Cần 21/06/2019 16:06

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Tiếp công dân ngày 25 tháng 11 năm 2013;

Căn cứ Nghị định 759/2014/UBTVQH13 ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội quy định quy định chi tiết về hoạt động tiếp công dân của các cơ quan của Quốc hội, đại biểu Quốc hội, HĐND và đại biểu HĐND các cấp;

Thường trực HĐND thị xã Ngã Bảy thông báo lịch tiếp công dân định kỳ của đại biểu HĐND thị xã vào ngày thứ Tư hàng tuần, như sau:

* Thời gian tiếp công dân:

- Sáng từ 7 giờ 00 phút đến 11 giờ;

- Chiều từ 13 giờ 00 phút đến 17 giờ.

* Địa điểm: Trụ sở Tiếp công dân thị xã Ngã Bảy.

Giao Ban Tiếp công dân thị xã chuẩn bị cơ sở vật chất và tài liệu liên quan đến các vụ việc và mời thành phần có liên quan cùng dự tiếp công dân với đại biểu HĐND thị xã theo luật định.

Thông báo này được đăng công khai trên trang thông tin điện tử của UBND thị xã Ngã Bảy, Đài truyền thanh thị xã và niêm yết tại Trụ sở Ban tiếp công dân thị xã.

 

CÙNG CHUYÊN MỤC

BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH

THÔNG BÁO

V/v tiêu chuẩn, điều kiện, số lượng, thời hạn và địa điểm tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển viên chức năm 2019
V/v phê duyệt kế hoạch tuyển dụng viên chức năm 2019 của Ủy ban nhân dân thị xã Ngã Bảy
Về việc tuyển dụng viên chức năm 2019
V/v Nghỉ Lễ Quốc khánh 2/9 năm 2019
Về việc tạm dừng tuyển dụng công chức cấp xã năm 2019
Xin ý kiến dự thảo Tờ trình và Nghị quyết

DANH MỤC

CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH

ỨNG DỤNG

DỊCH VỤ CÔNG TT

LIÊN KẾT WEBSITE