DANH SÁCH DỰ KIẾN NGƯỜI TRÚNG TUYỂN KỲ XÉT TUYỂN VIÊN CHỨC NĂM 2019
Huỳnh Thanh Cần 26/11/2019 14:01

 

Danh sách dự kiến người trúng tuyển kỳ xét tuyển viên chức năm 2019

 

CÙNG CHUYÊN MỤC

BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH

THÔNG BÁO

V/v Nghỉ Giỗ tổ Hùng Vương năm 2020
Về việc đấu giá tài sản
Về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản
V/v bán thanh lý tài sản
V/v bán thanh lý tài sản
V/v Nghỉ Tết Nguyên đán Canh Tý năm 2020

DANH MỤC

CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH

ỨNG DỤNG

DỊCH VỤ CÔNG TT

LIÊN KẾT WEBSITE