VĂN BẢN Phổ biến giáo dục pháp luật

  Số ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
  123/QĐ-UBND 16/01/2020 Về việc công nhận xã Hiệp Lợi đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2019
  122/QĐ-UBND 16/01/2020 Về việc công nhận xã Tân Thành đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2019
  121/QĐ-UBND 16/01/2020 Về việc công nhận xã Đại Thành đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2019
  120/QĐ-UBND 16/01/2020 Về việc công nhận phường Lái Hiếu đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2019
  119/QĐ-UBND 16/01/2020 Về việc công nhận phường Ngã Bảy đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2019
  118/QĐ-UBND 16/01/2020 Về việc công nhận phường Hiệp Thành đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2019
  44/2019/QH14 14/06/2019 Luật phòng, chống tác hại của rượu, bia
  43/2019/QH14 14/06/2019 Luật Giáo dục
  38/2019/QH14 13/06/2019 Luật Quản lý thuế
  24/2018/QH14 12/06/2018 Luật An ninh mạng
  15/2017/QH14 21/06/2017 Luật Quản lý, sử dụng tài sản công
  78/2015/QH13 19/06/2016 Luật Nghĩa vụ Quân sự
  77/2015/QH13 19/06/2016 Luật Tổ chức Chính quyền địa phương

BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH

THÔNG BÁO

Về việc tuyển dụng viên chức thành phố Ngã Bảy năm 2020
V/v Nghỉ Lễ Quốc khánh 2/9 năm 2020
Về việc bán thanh lý tài sản
Về việc đăng ký nhu cầu sử dụng đất năm 2021 để lập Quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2021 - 2030
V/v thông báo thời gian nhận tiền đặt trước, tổ chức cuộc đấu giá Quyền sử dụng đất
V/v Nghỉ Giỗ tổ Hùng Vương năm 2020

DANH MỤC

CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH

ỨNG DỤNG

DỊCH VỤ CÔNG TT

LIÊN KẾT WEBSITE