VĂN BẢN Kết quả triển khai dự án

  Số ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
  922/QĐ-UBND 29/05/2019 V/v phê duyệt quyết toán công trình hoàn thành Công trình: Nâng cấp lộ bờ đê, ấp Xẻo Vông A, xã Hiệp Lợi
  916/QĐ-UBND 28/05/2019 V/v phê duyệt quyết toán công trình hoàn thành Công trình: Nạo vét kênh Năm Trăm
  915/QĐ-UBND 28/05/2019 V/v phê duyệt quyết toán công trình hoàn thành Công trình: Nâng cấp sửa chữa cầu Ba Nha, xã Tân Thành
  914/QĐ-UBND 28/05/2019 V/v phê duyệt quyết toán công trình hoàn thành công trình: Cầu kênh Cống Đá (phía trên giáp Ba Trinh), ấp Đông An 2, xã Tân Thành
  913/QĐ-UBND 28/05/2019 V/v phê duyệt quyết toán công trình hoàn thành công trình: Nâng cấp, sửa chữa cầu Thanh Niên (cũ), ấp Sơn Phú, xã Tân Thành
  206/QĐ-UBND 19/02/2019 V/v phê duyệt quyết toán công trình hoàn thành Công trình: Nâng cấp, cải tạo cầu Hai Kiệt, xã Đại Thành
  179/QĐ-UBND 31/01/2019 Về việc phê duyệt quyết toán công trình hoàn thành công trình: Nâng cấp lộ từ Ao cá đến cầu Cái Đôi trong khu vực VI, phường Ngã Bảy
  178/QĐ-UBND 30/01/2019 Về việc phê duyệt quyết toán công trình hoàn thành Công trình: Duy tu, sửa chữa cầu Năm Nguyên
  177/QĐ-UBND 30/01/2019 Về việc phê duyệt quyết toán công trình hoàn thành Công trình: Nâng cấp, sửa chữa lộ từ Trạm Y tế đến cầu Ba Phấn, xã Đại Thành
  164/QĐ-UBND 29/01/2019 Về việc phê duyệt quyết toán công trình hoàn thành Công trình: Nhà văn hóa ấp Cái Côn, xã Đại Thành
  147/QĐ-UBND 25/01/2019 Về việc phê duyệt quyết toán công trình hoàn thành Công trình: Nâng cấp hẻm Tài Chính cũ, hạng mục: Đường, vỉa hè, cống thoát nước, điện chiếu sáng và nâng cấp mở rộng đường cặp khu thương mại
  79/QĐ-UBND 21/01/2019 Về việc phê duyệt quyết toán công trình hoàn thành Công trình: Nâng cấp sửa chữa cầu Năm Thạnh, xã Tân Thành
  78/QĐ-UBND 21/01/2019 Về việc phê duyệt quyết toán công trình hoàn thành Công trình: Nâng cấp sửa chữa cầu Hai Văn, xã Tân Thành
  64/QĐ-UBND 18/01/2019 V/v phê duyệt quyết toán công trình hoàn thành Công trình: Sửa chữa đập Ba Thương
  63/QĐ-UBND 18/01/2019 V/v phê duyệt quyết toán công trình hoàn thành Công trình: Nâng cấp sửa chữa cầu Quế Thụ, xã Đại Thành
  02/QĐ-UBND 04/01/2019 Về việc phê duyệt quyết toán công trình hoàn thành Công trình: Sửa chữa đập Mười Thiến
  3096/QĐ-UBND 14/12/2018 Về việc phê duyệt quyết toán công trình hoàn thành Công trình: Sửa chữa đập Chín Gia
  2817/QĐ-UBND 12/11/2018 Về việc phê duyệt quyết toán công trình hoàn thành Công trình: Sửa chữa đập Hai Thuận
  2545/QĐ-UBND 12/10/2018 Về việc phê duyệt quyết toán công trình hoàn thành Công trình: Lắp đèn tín hiệu giao thông tại ngã tư đường Phạm Hùng – Lê Hồng Phong và đèn chiếu sáng công cộng trước nhà thờ Nữ Vương Hòa Bình
  2409/QĐ-UBND 18/09/2018 Về việc phê duyệt quyết toán công trình hoàn thành Công trình: Trường THCS Nguyễn Du
  1785/QĐ-UBND 23/07/2018 Về việc phê duyệt quyết toán công trình hoàn thành Công trình: Nâng cấp lộ cặp Chùa Già Lam, ấp Xẻo Vông C, xã Hiệp Lợi
  1474/QĐ-UBND 04/06/2018 Về việc phê duyệt quyết toán công trình hoàn thành Công trình: Nâng cấp, cải tạo hệ thống đèn chiếu sáng công cộng đường Triệu Vĩnh Tường thuộc phường Lái Hiếu
  32/QĐ-UBND 12/01/2018 Về việc phê duyệt quyết toán công trình hoàn thành Công trình: Nạo vét kênh Sườn

BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH

THÔNG BÁO

Về việc tạm dừng tuyển dụng công chức cấp xã năm 2019
Xin ý kiến dự thảo Tờ trình và Nghị quyết
Về việc Tuyển dụng công chức cấp xã năm 2019
Về việc tổ chức tuyển dụng công chức cấp xã năm 2019
Về việc Nghỉ Giỗ tổ Hùng Vương, Chiến thắng 30/4 và Quốc tế Lao động 01/5 năm 2019
Lịch tiếp công dân định kỳ của đại biểu HĐND thị xã năm 2019

DANH MỤC

CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH

ỨNG DỤNG

DỊCH VỤ CÔNG TT

LIÊN KẾT WEBSITE