VĂN BẢN Kết quả triển khai dự án

  Số ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
  922/QĐ-UBND 29/05/2019 V/v phê duyệt quyết toán công trình hoàn thành Công trình: Nâng cấp lộ bờ đê, ấp Xẻo Vông A, xã Hiệp Lợi
  916/QĐ-UBND 28/05/2019 V/v phê duyệt quyết toán công trình hoàn thành Công trình: Nạo vét kênh Năm Trăm
  915/QĐ-UBND 28/05/2019 V/v phê duyệt quyết toán công trình hoàn thành Công trình: Nâng cấp sửa chữa cầu Ba Nha, xã Tân Thành
  914/QĐ-UBND 28/05/2019 V/v phê duyệt quyết toán công trình hoàn thành công trình: Cầu kênh Cống Đá (phía trên giáp Ba Trinh), ấp Đông An 2, xã Tân Thành
  913/QĐ-UBND 28/05/2019 V/v phê duyệt quyết toán công trình hoàn thành công trình: Nâng cấp, sửa chữa cầu Thanh Niên (cũ), ấp Sơn Phú, xã Tân Thành
  206/QĐ-UBND 19/02/2019 V/v phê duyệt quyết toán công trình hoàn thành Công trình: Nâng cấp, cải tạo cầu Hai Kiệt, xã Đại Thành
  179/QĐ-UBND 31/01/2019 Về việc phê duyệt quyết toán công trình hoàn thành công trình: Nâng cấp lộ từ Ao cá đến cầu Cái Đôi trong khu vực VI, phường Ngã Bảy
  178/QĐ-UBND 30/01/2019 Về việc phê duyệt quyết toán công trình hoàn thành Công trình: Duy tu, sửa chữa cầu Năm Nguyên
  177/QĐ-UBND 30/01/2019 Về việc phê duyệt quyết toán công trình hoàn thành Công trình: Nâng cấp, sửa chữa lộ từ Trạm Y tế đến cầu Ba Phấn, xã Đại Thành
  164/QĐ-UBND 29/01/2019 Về việc phê duyệt quyết toán công trình hoàn thành Công trình: Nhà văn hóa ấp Cái Côn, xã Đại Thành
  147/QĐ-UBND 25/01/2019 Về việc phê duyệt quyết toán công trình hoàn thành Công trình: Nâng cấp hẻm Tài Chính cũ, hạng mục: Đường, vỉa hè, cống thoát nước, điện chiếu sáng và nâng cấp mở rộng đường cặp khu thương mại
  79/QĐ-UBND 21/01/2019 Về việc phê duyệt quyết toán công trình hoàn thành Công trình: Nâng cấp sửa chữa cầu Năm Thạnh, xã Tân Thành
  78/QĐ-UBND 21/01/2019 Về việc phê duyệt quyết toán công trình hoàn thành Công trình: Nâng cấp sửa chữa cầu Hai Văn, xã Tân Thành
  64/QĐ-UBND 18/01/2019 V/v phê duyệt quyết toán công trình hoàn thành Công trình: Sửa chữa đập Ba Thương
  63/QĐ-UBND 18/01/2019 V/v phê duyệt quyết toán công trình hoàn thành Công trình: Nâng cấp sửa chữa cầu Quế Thụ, xã Đại Thành
  02/QĐ-UBND 04/01/2019 Về việc phê duyệt quyết toán công trình hoàn thành Công trình: Sửa chữa đập Mười Thiến
  3096/QĐ-UBND 14/12/2018 Về việc phê duyệt quyết toán công trình hoàn thành Công trình: Sửa chữa đập Chín Gia
  2817/QĐ-UBND 12/11/2018 Về việc phê duyệt quyết toán công trình hoàn thành Công trình: Sửa chữa đập Hai Thuận
  2545/QĐ-UBND 12/10/2018 Về việc phê duyệt quyết toán công trình hoàn thành Công trình: Lắp đèn tín hiệu giao thông tại ngã tư đường Phạm Hùng – Lê Hồng Phong và đèn chiếu sáng công cộng trước nhà thờ Nữ Vương Hòa Bình
  2409/QĐ-UBND 18/09/2018 Về việc phê duyệt quyết toán công trình hoàn thành Công trình: Trường THCS Nguyễn Du
  1785/QĐ-UBND 23/07/2018 Về việc phê duyệt quyết toán công trình hoàn thành Công trình: Nâng cấp lộ cặp Chùa Già Lam, ấp Xẻo Vông C, xã Hiệp Lợi
  1474/QĐ-UBND 04/06/2018 Về việc phê duyệt quyết toán công trình hoàn thành Công trình: Nâng cấp, cải tạo hệ thống đèn chiếu sáng công cộng đường Triệu Vĩnh Tường thuộc phường Lái Hiếu
  32/QĐ-UBND 12/01/2018 Về việc phê duyệt quyết toán công trình hoàn thành Công trình: Nạo vét kênh Sườn

BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH

THÔNG BÁO

V/v tiêu chuẩn, điều kiện, số lượng, thời hạn và địa điểm tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển viên chức năm 2019
V/v phê duyệt kế hoạch tuyển dụng viên chức năm 2019 của Ủy ban nhân dân thị xã Ngã Bảy
Về việc tuyển dụng viên chức năm 2019
V/v Nghỉ Lễ Quốc khánh 2/9 năm 2019
Về việc tạm dừng tuyển dụng công chức cấp xã năm 2019
Xin ý kiến dự thảo Tờ trình và Nghị quyết

DANH MỤC

CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH

ỨNG DỤNG

DỊCH VỤ CÔNG TT

LIÊN KẾT WEBSITE