VĂN BẢN Kết quả triển khai dự án

  Số ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
  2543/QĐ-UBND 30/12/2019 V/v phê duyệt quyết toán công trình hoàn thành công trình: Nút giao đường 3 tháng 2 và đường nối về trung tâm xã Đại Thành
  2474/QĐ-UBND 26/12/2019 V/v phê duyệt quyết toán công trình hoàn thành Công trình: Sửa chữa đê bao từ VLXD Nguyễn Khiêm đến Thuận Tâm
  2450/QĐ-UBND 25/12/2019 V/v phê duyệt quyết toán công trình hoàn thành Công trình: Chỉnh trang hạ tầng Khu dân cư Sanh Tuấn, thị xã Ngã Bảy
  2435/QĐ-UBND 24/12/2019 V/v phê duyệt quyết toán công trình hoàn thành Công trình: Nâng cấp Trường THCS Nguyễn Trãi phục vụ công nhận lại trường đạt chuẩn quốc gia
  2349/QĐ-UBND 18/12/2019 V/v phê duyệt quyết toán công trình hoàn thành Công trình: Sửa chữa đập Tư Xem kênh Sườn
  2265/QĐ-UBND 11/12/2019 V/v phê duyệt quyết toán công trình hoàn thành Công trình: Nạo vét kênh Cô Năng
  2260/QĐ-UBND 10/12/2019 V/v phê duyệt quyết toán công trình hoàn thành Công trình: Sửa chữa đê bao kênh xáng Cái Côn
  1880/QĐ-UBND 29/10/2019 V/v phê duyệt quyết toán công trình hoàn thành Công trình: Duy tu, sửa chữa cầu Tám Đá, xã Đại Thành
  1879/QĐ-UBND 29/10/2019 V/v phê duyệt quyết toán công trình hoàn thành Công trình: Duy tu, sửa chữa cầu Chín Ẩn, xã Tân Thành
  1439/QĐ-UBND 03/09/2019 V/v phê duyệt quyết toán công trình hoàn thành công trình: Nâng cấp, sửa chữa đường Trần Nam Phú
  1436/QĐ-UBND 03/09/2019 V/v phê duyệt quyết toán công trình hoàn thành Công trình: Trường THCS Nguyễn Trãi
  922/QĐ-UBND 29/05/2019 V/v phê duyệt quyết toán công trình hoàn thành Công trình: Nâng cấp lộ bờ đê, ấp Xẻo Vông A, xã Hiệp Lợi
  916/QĐ-UBND 28/05/2019 V/v phê duyệt quyết toán công trình hoàn thành Công trình: Nạo vét kênh Năm Trăm
  915/QĐ-UBND 28/05/2019 V/v phê duyệt quyết toán công trình hoàn thành Công trình: Nâng cấp sửa chữa cầu Ba Nha, xã Tân Thành
  914/QĐ-UBND 28/05/2019 V/v phê duyệt quyết toán công trình hoàn thành công trình: Cầu kênh Cống Đá (phía trên giáp Ba Trinh), ấp Đông An 2, xã Tân Thành
  913/QĐ-UBND 28/05/2019 V/v phê duyệt quyết toán công trình hoàn thành công trình: Nâng cấp, sửa chữa cầu Thanh Niên (cũ), ấp Sơn Phú, xã Tân Thành
  206/QĐ-UBND 19/02/2019 V/v phê duyệt quyết toán công trình hoàn thành Công trình: Nâng cấp, cải tạo cầu Hai Kiệt, xã Đại Thành
  179/QĐ-UBND 31/01/2019 Về việc phê duyệt quyết toán công trình hoàn thành công trình: Nâng cấp lộ từ Ao cá đến cầu Cái Đôi trong khu vực VI, phường Ngã Bảy
  178/QĐ-UBND 30/01/2019 Về việc phê duyệt quyết toán công trình hoàn thành Công trình: Duy tu, sửa chữa cầu Năm Nguyên
  177/QĐ-UBND 30/01/2019 Về việc phê duyệt quyết toán công trình hoàn thành Công trình: Nâng cấp, sửa chữa lộ từ Trạm Y tế đến cầu Ba Phấn, xã Đại Thành
  164/QĐ-UBND 29/01/2019 Về việc phê duyệt quyết toán công trình hoàn thành Công trình: Nhà văn hóa ấp Cái Côn, xã Đại Thành
  147/QĐ-UBND 25/01/2019 Về việc phê duyệt quyết toán công trình hoàn thành Công trình: Nâng cấp hẻm Tài Chính cũ, hạng mục: Đường, vỉa hè, cống thoát nước, điện chiếu sáng và nâng cấp mở rộng đường cặp khu thương mại
  79/QĐ-UBND 21/01/2019 Về việc phê duyệt quyết toán công trình hoàn thành Công trình: Nâng cấp sửa chữa cầu Năm Thạnh, xã Tân Thành
  78/QĐ-UBND 21/01/2019 Về việc phê duyệt quyết toán công trình hoàn thành Công trình: Nâng cấp sửa chữa cầu Hai Văn, xã Tân Thành
  64/QĐ-UBND 18/01/2019 V/v phê duyệt quyết toán công trình hoàn thành Công trình: Sửa chữa đập Ba Thương
  63/QĐ-UBND 18/01/2019 V/v phê duyệt quyết toán công trình hoàn thành Công trình: Nâng cấp sửa chữa cầu Quế Thụ, xã Đại Thành
  02/QĐ-UBND 04/01/2019 Về việc phê duyệt quyết toán công trình hoàn thành Công trình: Sửa chữa đập Mười Thiến
  3096/QĐ-UBND 14/12/2018 Về việc phê duyệt quyết toán công trình hoàn thành Công trình: Sửa chữa đập Chín Gia
  2817/QĐ-UBND 12/11/2018 Về việc phê duyệt quyết toán công trình hoàn thành Công trình: Sửa chữa đập Hai Thuận
  2545/QĐ-UBND 12/10/2018 Về việc phê duyệt quyết toán công trình hoàn thành Công trình: Lắp đèn tín hiệu giao thông tại ngã tư đường Phạm Hùng – Lê Hồng Phong và đèn chiếu sáng công cộng trước nhà thờ Nữ Vương Hòa Bình
  2409/QĐ-UBND 18/09/2018 Về việc phê duyệt quyết toán công trình hoàn thành Công trình: Trường THCS Nguyễn Du
  1785/QĐ-UBND 23/07/2018 Về việc phê duyệt quyết toán công trình hoàn thành Công trình: Nâng cấp lộ cặp Chùa Già Lam, ấp Xẻo Vông C, xã Hiệp Lợi
  1474/QĐ-UBND 04/06/2018 Về việc phê duyệt quyết toán công trình hoàn thành Công trình: Nâng cấp, cải tạo hệ thống đèn chiếu sáng công cộng đường Triệu Vĩnh Tường thuộc phường Lái Hiếu
  32/QĐ-UBND 12/01/2018 Về việc phê duyệt quyết toán công trình hoàn thành Công trình: Nạo vét kênh Sườn

BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH

THÔNG BÁO

Về việc tuyển dụng viên chức thành phố Ngã Bảy năm 2020
V/v Nghỉ Lễ Quốc khánh 2/9 năm 2020
Về việc bán thanh lý tài sản
Về việc đăng ký nhu cầu sử dụng đất năm 2021 để lập Quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2021 - 2030
V/v thông báo thời gian nhận tiền đặt trước, tổ chức cuộc đấu giá Quyền sử dụng đất
V/v Nghỉ Giỗ tổ Hùng Vương năm 2020

DANH MỤC

CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH

ỨNG DỤNG

DỊCH VỤ CÔNG TT

LIÊN KẾT WEBSITE