VĂN BẢN Kết quả triển khai dự án

  Số ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
  2543/QĐ-UBND 30/12/2019 V/v phê duyệt quyết toán công trình hoàn thành công trình: Nút giao đường 3 tháng 2 và đường nối về trung tâm xã Đại Thành
  2474/QĐ-UBND 26/12/2019 V/v phê duyệt quyết toán công trình hoàn thành Công trình: Sửa chữa đê bao từ VLXD Nguyễn Khiêm đến Thuận Tâm
  2450/QĐ-UBND 25/12/2019 V/v phê duyệt quyết toán công trình hoàn thành Công trình: Chỉnh trang hạ tầng Khu dân cư Sanh Tuấn, thị xã Ngã Bảy
  2435/QĐ-UBND 24/12/2019 V/v phê duyệt quyết toán công trình hoàn thành Công trình: Nâng cấp Trường THCS Nguyễn Trãi phục vụ công nhận lại trường đạt chuẩn quốc gia
  2349/QĐ-UBND 18/12/2019 V/v phê duyệt quyết toán công trình hoàn thành Công trình: Sửa chữa đập Tư Xem kênh Sườn
  2265/QĐ-UBND 11/12/2019 V/v phê duyệt quyết toán công trình hoàn thành Công trình: Nạo vét kênh Cô Năng
  2260/QĐ-UBND 10/12/2019 V/v phê duyệt quyết toán công trình hoàn thành Công trình: Sửa chữa đê bao kênh xáng Cái Côn
  1880/QĐ-UBND 29/10/2019 V/v phê duyệt quyết toán công trình hoàn thành Công trình: Duy tu, sửa chữa cầu Tám Đá, xã Đại Thành
  1879/QĐ-UBND 29/10/2019 V/v phê duyệt quyết toán công trình hoàn thành Công trình: Duy tu, sửa chữa cầu Chín Ẩn, xã Tân Thành
  1439/QĐ-UBND 03/09/2019 V/v phê duyệt quyết toán công trình hoàn thành công trình: Nâng cấp, sửa chữa đường Trần Nam Phú
  1436/QĐ-UBND 03/09/2019 V/v phê duyệt quyết toán công trình hoàn thành Công trình: Trường THCS Nguyễn Trãi
  922/QĐ-UBND 29/05/2019 V/v phê duyệt quyết toán công trình hoàn thành Công trình: Nâng cấp lộ bờ đê, ấp Xẻo Vông A, xã Hiệp Lợi
  916/QĐ-UBND 28/05/2019 V/v phê duyệt quyết toán công trình hoàn thành Công trình: Nạo vét kênh Năm Trăm
  915/QĐ-UBND 28/05/2019 V/v phê duyệt quyết toán công trình hoàn thành Công trình: Nâng cấp sửa chữa cầu Ba Nha, xã Tân Thành
  914/QĐ-UBND 28/05/2019 V/v phê duyệt quyết toán công trình hoàn thành công trình: Cầu kênh Cống Đá (phía trên giáp Ba Trinh), ấp Đông An 2, xã Tân Thành
  913/QĐ-UBND 28/05/2019 V/v phê duyệt quyết toán công trình hoàn thành công trình: Nâng cấp, sửa chữa cầu Thanh Niên (cũ), ấp Sơn Phú, xã Tân Thành
  206/QĐ-UBND 19/02/2019 V/v phê duyệt quyết toán công trình hoàn thành Công trình: Nâng cấp, cải tạo cầu Hai Kiệt, xã Đại Thành
  179/QĐ-UBND 31/01/2019 Về việc phê duyệt quyết toán công trình hoàn thành công trình: Nâng cấp lộ từ Ao cá đến cầu Cái Đôi trong khu vực VI, phường Ngã Bảy
  178/QĐ-UBND 30/01/2019 Về việc phê duyệt quyết toán công trình hoàn thành Công trình: Duy tu, sửa chữa cầu Năm Nguyên
  177/QĐ-UBND 30/01/2019 Về việc phê duyệt quyết toán công trình hoàn thành Công trình: Nâng cấp, sửa chữa lộ từ Trạm Y tế đến cầu Ba Phấn, xã Đại Thành
  164/QĐ-UBND 29/01/2019 Về việc phê duyệt quyết toán công trình hoàn thành Công trình: Nhà văn hóa ấp Cái Côn, xã Đại Thành
  147/QĐ-UBND 25/01/2019 Về việc phê duyệt quyết toán công trình hoàn thành Công trình: Nâng cấp hẻm Tài Chính cũ, hạng mục: Đường, vỉa hè, cống thoát nước, điện chiếu sáng và nâng cấp mở rộng đường cặp khu thương mại
  79/QĐ-UBND 21/01/2019 Về việc phê duyệt quyết toán công trình hoàn thành Công trình: Nâng cấp sửa chữa cầu Năm Thạnh, xã Tân Thành
  78/QĐ-UBND 21/01/2019 Về việc phê duyệt quyết toán công trình hoàn thành Công trình: Nâng cấp sửa chữa cầu Hai Văn, xã Tân Thành
  64/QĐ-UBND 18/01/2019 V/v phê duyệt quyết toán công trình hoàn thành Công trình: Sửa chữa đập Ba Thương
  63/QĐ-UBND 18/01/2019 V/v phê duyệt quyết toán công trình hoàn thành Công trình: Nâng cấp sửa chữa cầu Quế Thụ, xã Đại Thành
  02/QĐ-UBND 04/01/2019 Về việc phê duyệt quyết toán công trình hoàn thành Công trình: Sửa chữa đập Mười Thiến
  3096/QĐ-UBND 14/12/2018 Về việc phê duyệt quyết toán công trình hoàn thành Công trình: Sửa chữa đập Chín Gia
  2817/QĐ-UBND 12/11/2018 Về việc phê duyệt quyết toán công trình hoàn thành Công trình: Sửa chữa đập Hai Thuận
  2545/QĐ-UBND 12/10/2018 Về việc phê duyệt quyết toán công trình hoàn thành Công trình: Lắp đèn tín hiệu giao thông tại ngã tư đường Phạm Hùng – Lê Hồng Phong và đèn chiếu sáng công cộng trước nhà thờ Nữ Vương Hòa Bình
  2409/QĐ-UBND 18/09/2018 Về việc phê duyệt quyết toán công trình hoàn thành Công trình: Trường THCS Nguyễn Du
  1785/QĐ-UBND 23/07/2018 Về việc phê duyệt quyết toán công trình hoàn thành Công trình: Nâng cấp lộ cặp Chùa Già Lam, ấp Xẻo Vông C, xã Hiệp Lợi
  1474/QĐ-UBND 04/06/2018 Về việc phê duyệt quyết toán công trình hoàn thành Công trình: Nâng cấp, cải tạo hệ thống đèn chiếu sáng công cộng đường Triệu Vĩnh Tường thuộc phường Lái Hiếu
  32/QĐ-UBND 12/01/2018 Về việc phê duyệt quyết toán công trình hoàn thành Công trình: Nạo vét kênh Sườn

BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH

THÔNG BÁO

Về việc đăng ký nhu cầu sử dụng đất năm 2021 để lập Quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2021 - 2030
V/v thông báo thời gian nhận tiền đặt trước, tổ chức cuộc đấu giá Quyền sử dụng đất
V/v Nghỉ Giỗ tổ Hùng Vương năm 2020
Về việc đấu giá tài sản
Về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản
V/v bán thanh lý tài sản

DANH MỤC

CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH

ỨNG DỤNG

DỊCH VỤ CÔNG TT

LIÊN KẾT WEBSITE